Door op 25 september 2014

Meld je #fietsfrustraties bij Lobke!

Binnenkort wordt er in de gemeenteraad gesproken over fietsen in Den Haag. Dan praten we bijvoorbeeld over fietsparkeren, fietspaden, veilig fietsen, het toegankelijk maken van huurfietsen voor toeristen en de mogelijkheid van groene zones. Lobke Zandstra is de woordvoerder van de PvdA op dit onderwerp. En zij hoort graag uw fietsfrustraties. Welk kruispunt komt u nauwelijks overheen met de fiets? Of waar zou het fietspad nog beter kunnen? Of weet u een creatieve alternatief voor de drempels op de fietspaden in de duinen? Meld het haar op lobkezandstra@gmail.com of tweet ze naar @LobkeZandstra met de hashtag #fietsfrustraties.

Inbreng van Lobke Zandstra tijdens vergadering van woensdag 24 september:

Vandaag werd in de commissie Leefomgeving gesproken over het fietsbeleid in Den Haag. PvdA-raadslid Lobke Zandstra wil dat er tempo gemaakt wordt met het klaarmaken van nieuwe fietsenstallingen en goede fietsfaciliteiten. Lobke pleit voor een ambitieus fietsbeleid. Zonder een ambitieus en vooruitstrevend fietsbeleid lukt het niet om nog meer mensen op de fiets te krijgen.

Centrum

Met name in het centrum is het momenteel chaos. De aanpalende straten van de Grote Markstraat staan vol met fietsen. De nietjes die er eerder stonden zijn weggehaald en er zijn geen goede mogelijkheden om fietsen ergens aan vast te maken. Dat stuit op veel onbegrip, zeker wanneer de fietsen door een windvlaag als dominostenen op de grond vallen. Tegelijkertijd adviseert de politie dat mensen hun fiets ergens aan vast te zetten om diefstal te voorkomen. Dan heb je wel iets nodig om hem aan vast te maken. De PvdA wil dat de wethouder hier goed naar kijkt en met een evaluatie komt. Dit moet beter kunnen.

De problemen met fiets-parkeren rondom Centraal Station zijn nog steeds aan de orden. Deze moeten nu opgelost worden. De gemeente moet hier echt de regie nemen.

Woonwijken

Het wordt tijd voor meer handhaving in de woonwijken. Fietsen op de voetpaden zijn een frustratie van veel mensen in de wijken. Voor mensen in een rolstoel of met een kinderwagen is de stoep nu vaak een hindernissenbaan! Daarom wil de PvdA beter gaan handhaven op fietsen die lange tijd niet gebruikt worden in woonwijken. Een pilot hiermee in Regentes Valkenbos was in ieder geval al zeer succesvol. Ook andere wijken moeten aan deze pilot mee kunnen doen!

Drempels en Hoornbrug

De drempels in de duinen zijn een doorn in oog van vele fietsers. Lobke heeft de wethouder opgeroepen te zoeken naar een andere oplossing om snelfietsers af te remmen. Een andere oplossing is ook nodig voor de fietsers nadat ze de Hoornburg gepasseerd zijn richting Ypenburg (link oude vragen/blog). Fietsers willen gewoon rechtdoor. Nu de brug niet vernieuwd wordt, is een andere oplossing noodzakelijk. Deze twee zaken moeten anno 2014 toch mogelijk zijn!