Door op 24 juli 2014

Fietsparkeren kan aantrekkelijker

Den Haag wil het fietsen in de stad stimuleren door de aanleg van aantrekkelijke veilige fietsroutes en voldoende fietsparkeerplaatsen rond de stations en winkelcentra. Ook na uitbreiding van de parkeercapaciteit zullen veel fietsers rond stations en het centrum problemen ondervinden met het zoeken naar een vrije plek en terugvinden van hun fiets na afloop. Veel fietsers moeten rond Centraal Station en Hollands Spoor onder tijdsdruk een beschikbare en veilige parkeerplek vinden. Dat kan aantrekkelijker. Daarom hebben wij met enkele andere politieke partijen schriftelijke vragen gesteld.

Samen met de HSP, D66, CDA, SP en GroenLinks stelden wij de volgende vragen:

  1. Is het college met ons van mening dat het fietsparkeren bij de treinstations en rond de Grote Marktstraat in Den Haag aantrekkelijker gemaakt kan worden?
  2. Is het college bereid om op grote fietsparkeerlocaties voor gangpaden en etages een herkenbaar markeringssysteem te ontwikkelen waardoor fietsers makkelijk hun fiets terug kunnen vinden? Zo nee, waarom niet?
  3. Is het college bereid om voor de grote parkeerlocaties met groene en rode lichtjes boven de rekken te gaan werken waarop in een oogopslag duidelijk is of er nog plekken vrij zijn? Zo nee, waarom niet?
  4. En kunnen de locaties en het aantal vrije fietsparkeerplaatsen, net als voor auto’s, op strategische plekken langs de aanrijroutes op borden aangegeven worden? Zo nee, waarom niet?
  5. Ook worden aan de relingen van de Randstadrailhaltes vaak fietsen vastgemaakt. Dat kan problemen opleveren voor de bereikbaarheid van de haltes en voor onveilige situaties voor passagiers van de Randstadrail zorgen. Goede en veilige fietsparkeerplekken bij Randstadrail- en Tophaltes zullen de aantrekkelijkheid van de combinatie fiets en openbaar vervoer vergroten.Kan het college zorgen voor voldoende veilige fietsparkeerplekken bij Tophaltes en andere strategische (Randstadrail)haltes? Zo nee, waarom niet?