Let us go forward together, the struggle continues

Door Janneke Holman op 13 oktober 2023

Woensdag 11 oktober spraken we in de raad over het nieuwe coalitieakkoord ‘Haags Akkoord 2023-2026.’ Lees hieronder de bijdrage van onze fractievoorzitter Janneke Holman.

Let us go forward together, the struggle continues – was de boodschap van de Amerikaanse senator Bernie Sanders nadat hij de voorverkiezing voor het presidentschap in 2020 verloor, maar tegelijk in zijn campagne ongeëvenaard veel jongeren op de been kreeg voor links-progressieve politiek. Vanavond staat hij op het podium van TivoliVredenburg in Utrecht. En hoewel ik er graag bij had willen zijn, gaat onze mooie stad natuurlijk altijd voor. 

Let us go forward together – dat vind ik ook een mooie oproep aan ons als Haagse raad. Natuurlijk ben ik blij dat we met een meerderheidscoalitie van zes partijen tot een coalitieakkoord zijn gekomen, onder unieke omstandigheden. Maar de PvdA voelt ook een grote verantwoordelijkheid om de komende jaren samen met de hele raad, en met de bewoners in de stad, in goede samenwerking de schouders eronder te zetten. Voor de stad die ons allemaal zo lief is. 

Wij onderschrijven dan dubbel en dwars de punten die we benoemen in het akkoord voor een gezonde bestuurscultuur, zoals samenwerking en dualisme waarbij meer ruimte voor debat is in de raad, een betere informatievoorziening en betere besluitvorming waar de raad eerder bij betrokken wordt. Mensen in de stad hebben immers het meeste aan lokale politici die hun volksvertegenwoordigende taak goed kunnen vervullen. Ook dat kunnen we als coalitie niet alleen, dus laten we daar ook samen mee aan de slag gaan. In dat licht wil ik ook de oppositiepartijen bedanken die in zijn gegaan op de uitnodiging om input te leveren op het coalitieakkoord.

Dan, over het Haags akkoord. Den Haag staat voor grote uitdagingen. Mensen maken zich zorgen of ze de boodschappen nog kunnen betalen, of geen betaalbare woning kunnen vinden. Zorgen om de leefbaarheid in je eigen straat of buurt, maar ook om de toekomst van de planeet door het veranderende klimaat. 

Met dit akkoord gaan we die uitdagingen aan, binnen de mogelijkheden die we binnen de beperkte tijd – tweeënhalf jaar – en financiële ruimte hebben. We gaan mooie stappen zetten: meer mensen kunnen straks de Ooievaarspas aanvragen, waardoor bijvoorbeeld kinderen uit gezinnen met een laag inkomen gratis kunnen sporten, of toneel- of tekenles kunnen volgen. Juist zo belangrijk voor mensen die nu werken, maar niet rond kunnen komen. We gaan vooruitlopen op de wijziging van de Participatiewet, waarmee we beklemmende regels voor mensen in de bijstand kunnen versoepelen of afschaffen. Vertrouwen in plaats van wantrouwen, juist zo belangrijk als we zien hoeveel de toeslagenaffaire en het fraudebeleid kapot hebben gemaakt. 

We gaan onverminderd door met het bouwen, opknappen en verduurzamen van woningen, en kijken ook hoe we ook bij kleinere bouwprojecten sociale huurwoningen kunnen toevoegen. We voegen daad bij woord als het gaat om de erkenning dat dakloosheid bovenal een woonprobleem is: daarom is de PvdA blij dat we extra geld uittrekken voor woningen voor dakloze mensen. Dat geldt ook voor de Huurbalie, waar mensen hulp krijgen als ze problemen hebben met de verhuurder, achterstallig onderhoud en vocht en schimmel in huis. 

Een rode draad waar de PvdA trots op is, is dat we ongelijk investeren voor gelijke kansen. Dat zie je terug in de investeringen in plekken waar jongeren samen kunnen komen of bibliotheken waar kinderen rustig huiswerk kunnen maken, en investeringen in wijken die extra aandacht verdienen, zoals Rustenburg en Oostbroek, de Schilderswijk en Transvaal. Je ziet het in de aanpak van afvaloverlast in de buurten waar de problemen nu het grootst zijn, en in het vergroenen van straten en pleinen waar het op warme dagen te heet wordt. 

En dat doen we in een stad waar iedereen mee kan doen en iedereen zich thuis voelt. Waar we werken aan toegankelijkheid voor mensen met en zonder beperking. Waar we een vuist maken tegen discriminatie, en het stembusakkoord anti-racisme uitvoeren. Waar we ons inzetten voor gelijke rechten voor de queer gemeenschap en intolerantie bestrijden. Juist vandaag belangrijk, op Coming Out Day. 

Nu begint het pas. Voor het nieuwe college, voor de nieuwe wethouders, Robert en Nur – we stemmen straks over jullie benoeming, maar alvast gefeliciteerd en veel succes. Maar ook voor ons als raad. Samen, voorwaarts. The struggle continues, voeg ik met een knipoog toe. Ik kijk uit naar de inhoudelijke debatten die we de komende jaren met elkaar gaan voeren.” 

– Janneke Holman

Wil je meer weten over het Haags Akkoord? Klik dan hier.

Janneke Holman

Janneke Holman

Janneke Holman (1990) woont in het Valkenboskwartier. Sinds 2018 is ze raadslid voor de PvdA Den Haag en woordvoerder op armoedebestrijding, dakloosheid, zorg en welzijn, buitenruimte en duurzaamheid. Daarin ziet ze dat er een hoop is om voor te knokken. Ze stelt dat de verschillen in Den Haag groot zijn en je steeds mondiger en assertiever

Meer over Janneke Holman