Door op 20 november 2014

Haagse aanpak topinkomens blijft

De PvdA is tevreden dat het huidige topinkomensbeleid van Den Haag wordt gehandhaafd. De PvdA is resoluut tegen het verslappen van het topinkomensbeleid. Op dit moment worden maatschappelijke organisaties gekort op hun subsidie als de directeuren van de organisatie meer verdienen dan de ‘Ministers-norm’. Dat beleid heeft effect en moet worden voortgezet.
Wethouder de Bruijn (D66) overwoog – vanwege juridische redenen – dit beleid aan te passen. Zijn eigen partij sloot zich in de raadsvergadering daar ook bij aan. Het college ziet uiteindelijk toch af van het wijzigen van het beleid, nadat duidelijk werd dat het overgrote deel van de raad hier tegen was.

De PvdA agendeerde het topinkomensbeleid in de Haagse raad. PvdA-fractievoorzitter Balster: “net nu het kabinet in de gehele semipublieke sector overgaat tot het hanteren van een inkomensnorm, zou Den Haag de teugels laten vieren. Daardoor zouden in de overgangsperiode naar het nieuwe rijksbeleid, ineens weer topsalarissen kunnen worden verdiend. Gelukkig gaat dat niet door.”
De PvdA heeft altijd duidelijk gesteld dat het lokale inkomensbeleid niet aangepast moet worden. “Het is onaanvaardbaar dat bestuurders van maatschappelijke instellingen meer verdienen dan een ministerssalaris.”, aldus Martijn Balster, fractievoorzitter PvdA Den Haag. “In het fabeltje dat we alleen voor belachelijke hoge salarissen topbestuurders krijgen gelooft al lang niemand meer”.