Haagse PvdA: Begroting is een mokerslag voor gewone Hagenaar

12 september 2019

De Haagse PvdA is totaal verbijsterd over de keuzes die het stadsbestuur maakt in de vandaag gepresenteerde begroting. De economie in Den Haag groeit als nooit tevoren en het college proost op de lage lasten. Ondertussen laat het stadsbestuur in deze begroting bewoners vallen en worden de meest kwetsbare Hagenaren aan hun lot overgelaten. Deze begroting is een mokerslag voor de gewone Hagenaar.

Noodzakelijke investeringen in verduurzaming, het lerarentekort en betaalbare woningen lijken toekomstmuziek te worden en ook wordt er een rampzalige bezuiniging doorgevoerd op iedereen die van het stadsbestuur niet mag meeprofiteren van de economische groei. Voor fractievoorzitter Martijn Balster is het duidelijk: “Het stadsbestuur verkiest lage lasten voor een select gezelschap boven het welzijn van de inwoners van Den Haag.”

De sociaaldemocraten zijn vooral ontstemd over de bezuiniging van vijftig miljoen op kwetsbare kinderen en ouderen die afhankelijk zijn van zorg. Balster: “Het opvangen van het financiële tekort is een klap in het gezicht voor jongeren in nood en ouderen in eenzaamheid. En misschien nog wel het meest stuitend: het Haagse onderwijs krijgt ook een flinke oplawaai omdat het stadsbestuur heeft bedacht geld weg te halen bij het onderwijsachterstandsbeleid. Nergens in Nederland is de ongelijkheid in het onderwijs zo groot als in Den Haag. Met zo’n immens lerarentekort, en dan ook nog bezuinigen op kinderen die het het hardst nodig hebben? Het lijkt of een generatie Haagse kinderen wordt opgegeven. Onbestaanbaar.”

De PvdA ziet eenvoudige oplossingen om wel te investeren in alle bewoners van de stad, zodat iedereen kan meeprofiteren van de economische groei. Balster: “Met een kleine verhoging van de gemeentelijke lasten en leges kunnen we de afbraak van de zorg en welzijn volledig voorkomen. Ook kan de stad zich veel beter voorbereiden op de toekomst. Lenen is nog nooit zo goedkoop geweest. De gemeente kan zonder veel risico investeren in voldoende betaalbare woningen en de verduurzaming van de stad.”

“Door andere keuzes te maken en door juist te kiezen voor alle Hagenaren in plaats van een klein clubje, kunnen we Den Haag echt een stuk eerlijker en mooier maken, een stad waar iedereen mee kan doen. Met deze begroting is het duidelijk waar het stadsbestuur voor kiest, hopelijk zijn de coalitiepartijen nog op andere ideeën te brengen. Want dit oneerlijke en agressieve verhaal van het stadsbestuur moet echt van tafel.”