Door op 6 december 2013

Herstel van vertrouwen

De politie in Den Haag doet veel goed werk. Ze vangen boeven en dat doen ze zo slecht nog niet: misdaadcijfers dalen. En: ze voorkómen een hoop ellende. Denk maar aan de wijkagent. Moeilijk om te zetten in cijfers en statistieken, maar des te belangrijker.

Toch is er kritiek, zijn er incidenten. Doet de politie aan etnisch profileren? Nee, zeiden de burgemeester en de nieuwe politiecommissaris in de gemeenteraadscommissie. De PvdA fractie neemt desondanks de klachten serieus, en doet voorstellen voor herstel van het verbroken vertrouwen dat daaruit spreekt tussen jongeren en politie.

Dit zijn de voorstellen:
– de klachtprocedure moet onafhankelijker, bijvoorbeeld door er een onafhankelijke derde bij te zetten, of een vertrouwenspersoon, en je moet terecht kunnen op een ‘onbeladen’ plek;
– er is een onafhankelijk onderzoek gaande; de uitkomsten daarvan komen zo snel mogelijk, en daarna kijken we verder;
– de politiebureaus treden inmiddels actief op om het vertrouwen met jongeren in de wijken te herstellen, bij voorkeur door jongeren te betrekken bij de inzet van de politie, vergelijkbaar met de succesvolle pilots om bewoners en politie gezamenlijk de veiligheidsprioriteiten te laten afspreken;
– de politieorganisatie moet, meer dan nu, een afspiegeling worden van de samenleving, dat betekent een divers personeelsbeleid;
– meer aandacht, naast de fysieke vaardigheid om geweldsmiddelen te gebruiken, voor de psychologische geschiktheid daarvoor bij agenten;
– maatregelen om de aangiftebereidheid in de buurten waar die nu het laagste is, te vergroten.

Sommige van deze maatregelen kunnen lokaal worden opgepakt, andere liggen op landelijk niveau. De PvdA fractie verwacht van de burgemeester dat die de landelijke punten onder de aandacht van de minister zal brengen. De burgemeester zei een notitie toe over de activiteiten die de bureaus gaan ondernemen om het contact met de jongeren te verbeteren.