Het eerlijk verdelen van wat schaars is

14 juni 2019

Inbreng van Martijn over Huisvestingsverordening (13/06/2019)

De woningnood is immens. En als iets politiek is, dan zijn het wel verdelingsvraagstukken. Bij een huisvestingsverordening zien we dat bij uitstek.

En wat is schaarste? Verwijzend naar het Verdrag voor de rechten van de mens, stelde Vastgoedbelang hier vorige week vast: reguleren van de middenhuur? Kan niet. Want wij hebben toch recht op meer rendement!

Bang om enkele tientjes extra huurpenningen te verliezen, omdat Den Haag een muizenstapje zet om de middenhuur te reguleren. Ik viel van mijn stoel. In een raadszaal vol mensen die elke dag zien en horen van mensen in de stad hoe moeilijk het is een betaalbaar huis te vinden, kom je hier mee. Veel wereldvreemder heb ik het niet meegemaakt. Maar echt, het bestaat. Mensen die drukker zijn over wat minder rendement dan over of er voldoende betaalbare woningen zijn in de stad.

Ik hoop dat het hier vanavond toch echt om dat laatste gaat voorzitter.

Voorzitter, de huisvestingsverordening bestaat bij de gratie van schaarste aan betaalbare woningen. Je kunt ook die schaarste proberen op te lossen. Dat doet dit stadsbestuur niet, althans niet als het gaat om betaalbare woningen: het bouwt duur, klein en hoog. Het zou veel oplossen als het stadsbestuur, wél betaalbaar zou bouwen.

Waar het stadsbestuur bewust de schaarste in betaalbare woningen groter maakt, kiest het er met deze verordening voor om het kwetsbare mensen nog moeilijker te maken en de stad verder te segregeren. Klinkt hard. Maar dat is het ook.

Want ja, de middenhuur wordt een beetje gereguleerd door passend toe te wijzen; maar de prijzen niet. Waar het college splitsen van de grootste woningen in de beste buurten van Den Haag verbiedt – waardoor er daar geen betaalbare woningen bij kunnen komen – laat het alle ruimte voor nieuwe kamerverhuur in de meest kwetsbare buurten. Een segregatie-agenda dus. Past misschien bij het karakter van stad – zoals het college dit steeds noemt – maar het is niet mijn karakter. Waarom mogen mensen met een modaal inkomen niet in het Benoordenhout of in het Statenkwartier wonen? Ik dit beleid niet. En snap oprecht niet waarom Groep de Mos, D66 en GroenLinks zo meegaan in deze verdeeldheidsagenda.

En deze verordening maakt het mensen in scheiding en in sloopnieuwbouwprojecten moeilijker. Zij zullen minder gemakkelijk aan een huis komen. Waarom dat moet, is mij een raadsel. Past niet bij een inclusieve stad.

Voorzitter, de PvdA zal straks moties en amendementen steunen die het splitsen in betere buurten mogelijk houdt. Wij stellen zelf voor met het volgende amendement, om kamerverhuur altijd aan een vergunning te binden. 

En als het om Kamerverhuur gaat zijn er nog 2 zaken die om aandacht vragen. Verhuurders kunnen gewoon een ontheffingsvergunning voor kamerverhuur krijgen als de VVE waarbinnen dit gebeurt dit verbiedt. Dat moet anders.

Ook zouden wij graag zien – en hopelijk ziet het stadsbestuur dit als een aanmoediging – beter inzicht te krijgen in de omvang van de bedverhuur in de stad. Een bed, zonder gemeenschappelijke leefruimte. Hoe vaak, wie verhuurt aan wie, onder welke omstandigheden. 

Tijdelijke verhuur moeten we ook zo beperkt mogelijk houden. Dat geldt ook voor ongewenste effecten van AirBNB. Vandaar een amendement om hieraan – net als in andere grote steden – een maximum te stellen van 30 dagen. 

Tot slot. Voorzitter, graag aandacht voor 2 zeer kwetsbare doelgroepen. Mensen die gaan scheiden met een sociaal huurhuis mogen straks de woonduur niet meenemen. Dat kan grote gevolgen hebben. Eerst financieel. Wat wat betekent dat verder, voor de mogelijkheden bijvoorbeeld om je kinderen een stabiel vervolg te geven. 

En als we kijken naar de sloopnieuwbouwplannen, bijvoorbeeld in ZuidWest en het nu al enorme tekort aan woningen, waarom het dan urgenten in het kader van de stadsvernieuwing, hun verhuis opties beperken. Zeer ongewenst. 

Voorzitter, schaarste eerlijk verdelen is soms nodig. Maar doe dat dan eerlijk, met oog voor de meest kwetsbaren. En los die schaarste zo veel mogelijk op. Beiden doet de huisvestingsverordening niet. Ik hoop van ganser harte, dat we hier vanavond nog iets aan kunnen doen met elkaar.

Tot slot voorzitter. Ik kan niet anders zeggen dat de communicatie rond de maatregelen op de middenhuur fantastisch is van deze wethouder. Het lijkt net of de wereld op zijn kop wordt gezet. Maar komen er wel echt middeldure huurwoningen bij? Of worden deze stiekem toch veel duurder? En als we dan toewijzen? Handhaven we dan wel. Daarvoor lijkt niets verzonnen, ja we laten het aan de markt. De collega’s van HSP en PvdD dienen hier strak verstandige voorstellen over in.

Ik zou de wethouder hierover eigenlijk alleen willen vragen: monitor nu hoeveel woningen nu middelduur zijn en dat blijven. Dat is waar het omgaat. Is de wethouder bereid het effect van de maatregel hierop te beoordelen. Want daar moet het omgaan Voorzitter. Het eerlijk verdelen van wat schaars is. Niet omdat we het schaars willen houden. Omdat we iedereen een betaalbaar huis gunnen.

Ik geloof dat in onze Grondwet hierover iets verstandigs is gezegd. Dank u wel.