Het roer moet om, naar een economisch beleid dat wél werkt

18 april 2019

“Het roer moet om naar een economie die banen creëert waar de stad en de mensen in de stad behoefte aan hebben. Naar wat wél werkt.” Dit stelt de Haagse PvdA naar aanleiding van het vernietigende rapport van de Rekenkamer over het economisch beleid van de gemeente.

Uit het rapport blijkt dat de gemeenteraad geen zicht heeft op de kwaliteit, effectiviteit en doelmatigheid van het economisch beleid. PvdA-fractievoorzitter Balster: “In nette bewoordingen zegt de Rekenkamer: we weten niet of het economisch beleid überhaupt wel werkt. Je zou kunnen zeggen: er zijn medicijnen ingezet waarvan niet vaststaat of ze werken. Bij de drogist staan die niet voor niets in het schap van de homeopathische middelen.”

De Haagse PvdA had al langere tijd grote twijfels over het economisch beleid van Den Haag. In de vorige periode zijn met het werkgelegenheidsbeleid weliswaar mooie resultaten geboekt: mensen naar een baan begeleiden. Het economisch beleid – dat moet zorgen voor banengroei – bleef (enkele uitzonderingen daargelaten) veelal vaag. Met name rond de uitgaven aan de internationale- en kenniseconomie en in het kader van het Economisch Fonds, hing altijd een zweem van vaagheid en onduidelijkheid. Met als excessen het mislukken van de Hague Security Delta en het Institute for Global Justice.

De PvdA wil af van dit niet werkzame economiebeleid. Het beleid dat uitgaat van de mythe dat meer werkgelegenheid voor hoogopgeleiden de hele stad mee trekt (trickle down), is gewoon mislukt”, aldus Balster. “De effecten van het beleid zijn er niet of niet aantoonbaar. Termen als ‘citydressing’, ‘creative ecosystemen’ en ‘fieldlabs’ doen het goed in boardrooms, maar helpen de mensen in de stad niet aan een baan.”

“Naar een economie die voor de stad werkt”

De Haagse PvdA wil dan ook dat het roer omgaat. Balster vindt dat de investeringen in het economisch beleid veel meer in dienst van de stad moeten komen te staan. “Met al die miljoenen hebben we de mogelijkheid om de werkgelegenheid en de kansen van Hagenaren te verbeteren.” Wat betreft de PvdA moet de focus dan ook liggen op het versterken van werkgelegenheid van Hagenaars. Een goede mogelijkheid is om de economie-middelen rechtstreeks in de stad en in onderwijs te investeren in plaats van in advies of dure bedrijfsruimten.

Balster: “Zet in op verduurzaming, zorg, bouw, onderwijs en zakelijke / juridische dienstverlening. Daar zit groei in en daar zijn mensen voor. Wees veel kritischer op wat werkt en wat niet. Neem het start-up en scale-upbeleid van de gemeente. Klinkt interessant, maar de effecten ervan zijn buitengewoon wazig. Dan moet je durven het over andere boeg te gooien. Vaak kan je nog beter zelf investeren als gemeente, bijvoorbeeld in verduurzaming van woningen. Goed voor het milieu, de energierekening én voor de banengroei.”