Door Martijn Balster op 29 april 2015

Hoe kopen we voor Den Haag de beste jeugdhulp in?

Over deze vraag discussieerde de raad afgelopen donderdag. Met een ‘regionaal inkoopkader jeugdhulp’ wordt de basis gelegd voor een inkoopproces van jeugdhulp, samen met 9 andere omliggende gemeenten. Dat is niet eenvoudig: omdat we dat samen met al die andere gemeenten doen, omdat we te maken hebben met zo’n 200 aanbieders van jeugdhulp en omdat we tal van belangrijke doelstellingen met elkaar hebben.

De jeugdzorg zal beter, dichterbij én goedkoper moeten worden georganiseerd. Dat is de opdracht waar de gemeenteraad vorig jaar in overgrote meerderheid ‘ja’ tegen zei. Nu moeten we het waarmaken ook.

Veel eerder met de eisen voor goede jeugdzorg op tafel.

Het verbaasde de PvdA dat het college heeft gekozen voor een uiterst globaal regionaal inkoopkader. Er worden nu nog nauwelijks eisen gesteld aan aanbieders. Blijkbaar is het nog moeilijk om in de regio op één lijn te komen. De PvdA heeft dan ook gevraagd om meer duidelijkheid. Die komt er op ons aandringen en wel op twee momenten. Voor de zomer komt er een lokale uitwerking én op het moment dat alle lokale plannen bij elkaar worden gelegd om te kopen tot één inkoopproces in de regio. Dan moet een aantal zaken hard op tafel komen. Voor de PvdA is daarbij het volgende van belang:

  • Partijen moeten samenwerken: met de jeugdteams én met elkaar
  • De kwaliteit en tevredenheid van jeugdigen, gezinnen én professionals moeten goed in beeld zijn. Waar dat kan wordt dit gemeten.
  • Kinderen en ouders mogen geen last hebben van organisatorische beslommeringen. Zij moeten een aanspreekpunt hebben die dat regelt: een plan, een gezin, een hulpverlener. Jeugdhulp moet vertrouwen wekken, niet bang maken.
  • Het kan zo veel beter en vaak ook lichter. Door veel eerder te signaleren en gezinnen en kinderen op weg te helpen, kan veel ellende worden voorkomen. Partijen moeten laten zien dat ze die weg willen bewandelen.
  • Professionalisering: jeugdhulpverleners en bij uitstek de leden van het jeugdteam (de gezinscoaches), moeten ‘manussen van alles’ zijn. Dat betekent dat ze het jeugdzorgveld kennen en werkelijk kunnen opkomen voor een gezin of jeugdige in de problemen. Dat vergt professionalisering en doorzettingsmogelijkheden.

Organisaties: weinig bureaucratie, geen topsalarissen, alle ruimte voor goede medewerkers

De PvdA vindt dat jeugdzorgorganisaties het geld maximaal aan goede jeugdzorg moeten besteden. Dat vraagt een efficiënte manier van werken en veel vrijheid voor de professionals. Den Haag gaat – dankzij de PvdA – een overhead norm hanteren in de jeugdhulp. Dat houdt in dat eisen worden gesteld aan de bureaucratie. Topsalarissen zijn bovendien uit den boze. Zo blijft het geld beschikbaar voor jeugdzorg.

De PvdA wil toe naar een systeem waarbij jeugdteams op basis van de kenmerken van hun wijk worden gefinancierd (populatienbekostiging). De teams krijgen dan autonomie in de besteding en worden alleen maar afgerekend op de mate waarin ze problemen in gezinnen en bij jongeren voorkomen en tijdig kunnen wegnemen. Het is nog afwachten hoe snel deze ontwikkeling gaat.

Voor nieuwe aanbieders moet voldoende ruimte zijn. Daarom hebben wij een zogeheten ‘right to challenge’ voorgesteld. Aanbieders die aantoonbaar beter werk leveren zouden zo voorrang moeten krijgen op andere aanbieders. Het college gaat onderzoeken of dit mogelijk is, zodat we de beste jeugdzorg binnenhalen.

Martijn Balster

Martijn Balster

Martijn Balster is de fractievoorzitter van de Haagse PvdA en lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. “Is onze mooie stad van ons allemaal? Daarover gaan de verkiezingen van 21 maart. Ik wil me er als lijsttrekker van de Haagse PvdA hard voor maken dat iedereen zich thuis voelt in onze mooie stad. Daarom

Meer over Martijn Balster