Hoe sociaal wordt dit college?

Door Martijn Balster op 10 april 2018

Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks gaan onderhandelen. Het is een logische eerste stap dat deze partijen gaan onderhandelen, maar de verschillen zijn groot. De Haagse PvdA kijkt met belangstelling en enige bezorgdheid naar de te verwachten plannen van deze vier partijen.

Den Haag staat de komende vier jaar voor grote uitdagingen. Dat er met de verschillende beloften in de verkiezingen veel gedaan gaat worden aan duurzaamheid en groen, is het minimale wat we mogen verwachten. Maar er is veel meer nodig dan dat.

Er moet flink gebouwd worden om iedereen een betaalbare plek te kunnen geven in onze groeiende stad. Er moeten vooral meer middeldure en sociale huurwoningen gebouwd worden. Wij zien deze coalitie niet gaan voor diverse en betaalbare wijken met minstens 40% sociale huurwoningen en 40 procent middenhuur. Komen er extra investeringen in wijken als Zuidwest en Laak, die het zo hard nodig hebben?

En dan is er het sociale domein, waar de afgelopen jaren mooie stappen zijn gezet, maar waar nog veel werk ligt om iedereen een kans te geven. Hoe gaat deze coalitie om met de opgebouwde armoedevoorzieningen? Hoe gaan we ervoor zorgen dat iedereen een goede baan kan vinden in Den Haag, niet alleen hoogopgeleiden? Hoe zal de coalitie het hoofd bieden aan de grote laaggeletterdheid in de stad? Hoe zorgen we ervoor dat onze welzijnsvoorzieningen – denk aan het jeugdwerk en de wijkverpleegkundigen in de wijken – niet worden afgebroken, maar worden versterkt?

Deze enorme problemen los je niet op met een metro voor toeristen naar het strand, het verlagen van de ozb, het afschaffen van de erfpacht, of het verpatsen van onze energievoorziening. Dat zou de gemakkelijke weg zijn, de weg van ieder voor zich, uiteindelijk een doodlopende weg. De Haagse PvdA gaat de formatie met belangstelling en kritisch linkse blik volgen. En zal naast de inhoud met name ook kritisch kijken naar de betrouwbaarheid van het nieuw te vormen stadsbestuur. Geen zwabber-standpunten, maar de lange termijn van iedereen in de stad in ogenschouw.

Dat betekent ook open zijn over de zakelijke belangen die op de achtergrond spelen. Bijvoorbeeld van partijen die de campagnes hebben gefinancierd. Of organisaties en bedrijven die de onderhandelaars benaderen om invloed uit te oefenen. Zoveel mogelijk openheid en transparantie in het formatieproces is gewenst in het belang van de stad.

Martijn Balster

Martijn Balster

Martijn Balster is de fractievoorzitter van de Haagse PvdA en lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. “Is onze mooie stad van ons allemaal? Daarover gaan de verkiezingen van 21 maart. Ik wil me er als lijsttrekker van de Haagse PvdA hard voor maken dat iedereen zich thuis voelt in onze mooie stad. Daarom

Meer over Martijn Balster
Word lid van de PvdA!

Word lid van de PvdA!

Samen kunnen we onze idealen waarmaken.
Doe mee en word lid!

Word lid