Door op 10 april 2015

In memoriam: Noor van Kooperen

Deze week ontvingen wij het trieste bericht van het overlijden van Noor van Kooperen. De uitvaart van Noor heeft in besloten kring plaatsgevonden. Noor is bijna haar hele leven lid van de partij geweest en is altijd zeer actief geweest in onze afdeling. Van 1978 tot 1990 werkte Noor als fractiemedewerker en wethoudersvoorlichter.

Het was een memorabele tijd die in het teken stond van de renovatie van het centrum van de stad, waaronder de bouw van het Stadhuis aan het Spui. De mensen die in die jaren met Noor hebben gewerkt typeren haar als zeer sociaal bewogen, betrokken, scherp van tong en pen, en uiterst loyaal. Ook na haar werkzame leven is Noor actief lid van de afdeling gebleven. Zo was ze lid van de communicatiecommissie, heeft ze tot afgelopen december haar markante column ‘Noor’ in de Info geschreven en was ze bijna altijd bij ALV’s, waar ze regelmatig in niet mis te verstane bewoordingen van zich liet horen. Altijd kwam ze op voor wat kwetsbaar is en stond ze met heel haar hart op tegen bestuurlijke afstandelijkheid. Noor miste geen enkele 1 mei-viering en we hadden met haar afgesproken dat we ervoor zouden zorgen dat ze ook dit jaar weer aanwezig zou zijn.

Noor heeft tijdens haar ziekbed ongelofelijk veel bezoek, kaartjes, bloemen en steun ontvangen van partijgenoten. Ze schaterde het uit toen we aan haar bed de Internationale kwamen zingen. Al die steun heeft Noor als zeer warm ervaren. Het heeft haar geholpen om de strijd tegen haar ziekte lang vol te houden. Haar familie is alle betrokken partijgenoten hier zeer dankbaar voor. Vanwege de centrale plek die Noor in onze afdeling innam herdenken we haar tijdens de aanstaande 1 mei-viering. Ook haar familie zal hierbij aanwezig zijn. We nodigen iedereen die Noor gekend heeft van harte uit.

Als partijgenoten hun medeleven aan de familie willen tonen, kunnen contactgegevens worden opgevraagd bij onze secretaris via bestuurpvdadenhaag@gmail.com.