Door op 3 december 2015

Jongeren ‘buiten beeld’ aan het werk in Den Haag

Uit cijfers van het CBS blijkt dat van de vier grootste gemeenten in Nederland Den Haag met bijna 10% het grootste aandeel jongeren ‘buiten beeld’ kent. Dat zijn er bijna twee keer zoveel als gemiddeld in Nederland. De PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld.

 

 

Dat betekent volgens de PvdA dat naast het feit dat er 7.500 Haagse jongeren thuis zitten, de helft hiervan ook nog eens het afgelopen jaar geen baan heeft gehad of opleiding heeft gevolgd. Zonder perspectief op een toekomst zitten deze jongeren thuis op de bank, of erger, op straat. Het betreft de groep jongeren ‘buiten beeld’ die geen onderwijs meer volgt, die niet werkt en die niet in beeld is bij het UWV en gemeenten voor ondersteuning naar werk, doordat zij geen uitkering ontvangen en niet ingeschreven staan als werkzoekende.

De PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld en wil van het college weten waarom het aandeel van deze groep jongeren in onze stad zo groot is in vergelijking met andere gemeenten en welke maatregelen genomen gaan worden. In de eerste plaats maatregelen om deze groep jongeren ‘buiten beeld’ zo snel en effectief mogelijk op te sporen en in kaart te brengen , en om te zorgen dat deze jongeren vervolgens zo snel mogelijk aansluiting vinden op de arbeidsmarkt. Onderwijs is hierbij essentieel. Het grote probleem van de groep jongeren ‘buiten beeld’ is dat ze startkwalificaties missen. De PvdA is van mening dat het zonder goed onderwijs op hun eigen niveau het wel heel moeilijk wordt voor deze jongeren om aan de slag te gaan op de arbeidsmarkt.

In andere gemeenten zijn diverse extra initiatieven genomen om deze groep jongeren op te sporen en te doen verminderen. De PvdA heeft gevraagd welke initiatieven de gemeente overweegt om ook in Den Haag toe te passen.

U vindt de ingediende schriftelijke vragen hier