Kies voor betrokkenheid uit de stad. Kies voor betaalbaar wonen. Kies voor een volkswijk.

29 november 2018

Inbreng van Martijn over Binckhorst tijdens de gemeenteraad van 29 november

Een lieve tante van me,

ligt begraven op het katholieke kerkhof

ergens aan de Binckhorstlaan

ik hoor de herdershonden in gedachten

blaffen bij de autosloperijen

die gesloopt zijn en vergaan

maar die nog helder op mijn netvlies staan

Binckhorst Blues.

 

Een zwaar gemoed. Daarmee besluiten velen van ons hier in deze zaal – die houden van dat typische rauwe van de Binckhorst, de mensen, de bedrijven, de sfeer – over de plannen die voorliggen vandaag.

De Binckhorst moet veranderen, mee in de vaart der volkeren.

Voorzitter, de ontwikkeling op de Binckhorst is een enorme kans. En een enorme uitdaging. De kans om in onze stad een wijk voor de toekomst voor te bereiden. Een echte stadswijk. Een stadswijk met woningen voor iedereen, goede voorzieningen, en werk in de wijk. Daar is de PvdA van.

Een stadswijk waar bewoners over kunnen meedenken. Een stadswijk gericht op de toekomst, maar ook een wijk die de huidige sfeer blijft ademen. De sfeer van creativiteit en originele maakindustrie. Deze rauwe wijk van ons. Van Den Haag. Van ons allemaal.

Wij gaan er met elkaar over, wij willen dat het van ons blijft. Een volkswijk, geen aangeharkte Zuid-As voor het grote geld. Een plek voor iedereen.

Voorzitter als we dan de balans opmaken, dan zijn er nogal wat zaken niet goed of niet geregeld. De PvdA is daar buitengewoon bezorgd over.

De PvdA vertrouwt er graag op dat de wethouder zich aan zijn toezegging houdt dat 30 procent woningbouw in het sociale segment; 20 procent in het middensegment en 25 procent betaalbare koop – door toegelaten instellingen – keiharde uitgangspunten zijn en blijven. Van de wethouder graag die bevestiging nogmaals. 

Maar die toezegging kregen wij steeds het afgelopen jaar. En het resultaat was 5 procent of minder. Voorzitter, wij moeten er van uit kunnen gaan dat zelfs als wethouder Revis doet wat hij belooft, zijn opvolgers ook gaan voor die betaalbaarheid. We maken een plan voor 20 jaar. Dan moeten we dat ook vastleggen. 

Er is een flinke achterstand in te lopen. Nu al. Van de eerste 500 woningen is nog vrijwel niets betaalbaar! Gaat de wethouder dat zeker inlopen? Hoe dan: gaan de normen omhoog? 

En nog een zorg: blijft middeldure huur middelduur? Wij dienen daarom een amendement in op het raadsvoorstel wonen. 

Wij zien graag dat mensen die nu in een slecht onderhouden woning wonen, moeten kunnen doorstromen. Daar andere sociale woning, middeldure huur of koop op de Binckhorst. 

Voorzitter, de PvdA heeft zich de afgelopen maanden enorm ingespannen om hier een plan van de stad van te maken. En ook om daar de tijd voor te krijgen.

Dat begint bij de manier waarop wij er als raad over spreken. Want voorzitter, de besluitvorming over de Binckhorst moest onder stoom en kokend water. Ja, het voorstel lag er al een tijd, maar tussen de eerste keer dat we er over spraken medio september (toen uitgesteld) en de laatste wisseling anderhalve week geleden ging weinig tijd schuil. Gelukkig is – op ons initiatief nog met veel betrokkenen en experts gesproken.

Maar voorzitter een dossier van zo’n 5000 pagina’s er in zo’n korte tijd doorheen jagen?! Met de beste wil van de wereld, bijna niet door te komen. We moeten wel begrijpen wat we met elkaar doen. En dat is – laten we eerlijk zijn – maar beperkt het geval. In elk geval is de uitkomst zeer onzeker.

Voorzitter, en niet wij alleen: ook de stad moet straks mee kunnen denken en doen hoe de deelgebieden ontwikkeld gaan worden. Dat mag niet iets achter gesloten deuren worden, in de skybox van ADO of zo!? Daarom stellen wij voor de deelgebieden te ontwikkelen met de stad en met de gemeenteraad. Simpelweg door goede inspraak vast te leggen en de rol van de raad vast te leggen: als besluitvormer per deelgebied. 

U begrijpt – Voorzitter – dat wij na vastgoedcrisis en met de heersende woningnood – niet staan te juichen over het grote vertrouwen dit college in de vastgoedmarkt stelt. De vrije markt gaat dit niet oplossen. In dit voorstel gaan ontwikkelaars boven de gemeenteraad en boven actieve bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Wij moeten de Binckhorst juist samen ontwikkelen. En dan ook echt samen. De wethouder erkende dat ook in de commissie en reageerde enthousiast op ons voorstel – naar analogie van andere steden – om een gebiedscommissie in te stellen, die voor en met ons het proces volgt. En ons gevraagd en ongevraagd adviseert. Maar in het voorstel zit het nu nog niet. 

Voorzitter, dan de werkgelegenheid. Wij zijn onder de indruk van wat I’m Binck met zoveel betrokkenen voor elkaar heeft weten te boksen. Zij hebben de waarde van de bedrijvigheid en het koesteren wat we hebben, op de agenda gezet.

Een van de mooie uitgangspunten is dat zij sturen op het type werkgelegenheid. Dat we niet alleen zijn van harde concurrentie tussen oude en nieuwe bedrijven voor een plekkie op de Binckhorst, maar vooral ook inzetten op werk voor onze Hagenaars. Wij willen dat dan ook graag verankerd zien in het plan en dat de wethouder stuurt en rapporteert. Werk voor iedereen dus.

Voorzitter, op de voorzieningen zijn wij niet gerust, dat geldt in het bijzonder ook voor het OV. Wij willen dus in algemene zin opnemen in het plan dat de voorzieningenkaart onderdeel is van het definitieve voorstel en dat uitgewerkt wordt hoe projectontwikkelaars gaan bijdragen aan de OV-investeringen. 

Zie ook nog geen planning: de komende 20 jaar nog geen hoogwaardig OV. Wat in de tussentijd, wat zijn de stappen?

Ik rond af. Het is een enorme opgave die Binckhorst. Wij zien de Omgevingswet en de methodiek die ermee gepaard gaat niet per se als schadelijk. Maar het moet geen marktwerking experiment worden, want dat loopt meestal beroerd af. Kies voor verstandige invoering. Kies voor betrokkenheid uit de stad. Kies voor betaalbaar wonen en werkgelegenheid voor onze mensen. Kies voor een volkswijk, niet een Zuid-As.

Voorzitter, wij laten ons oordeel afhangen van de mate waarin het het college menens is om deze voorstellen te volgen en daarmee te kiezen voor een stadswijk.

Laats nog liep ik door de regen

naast het vrachtverkeer

ik was net een schim

de lange gang naar het UWW

halverwege de Binckhorstlaan

ter hoogte van het katholieke kerkhof

gek idee dat ik daar als tiener

door het duister reed.

Binckhorst Blues

 


Inbreng van Martijn over de verruiming van de winkeltijden tijdens de gemeenteraad van 29 november

Voorzitter, welk probleem lossen we op met het voorstel om de openingstijden van haar zijn winkels naar 23 uur te brengen?

Want dat is wat nog over is van het voorstel winkeltijden van dit college. Er zijn een paar bedrijven die langer open willen dan zes uur op dit moment. Dat zijn met name supermarkten. Maar zij kunnen dat al.

Geen enkel bedrijf in de binnenstad wil de winkel tijd verhogen naar 23 uur. De enige die wil verhogen is de Bijenkorf maar deze vindt 19 uur ook genoeg. Waarom dan in vredesnaam dit voorstel?

Over de nadelige effecten niets. Dat werknemers worden gedwongen een laatste vrije avond af te staan, daarover niets. Over de vraag of bedrijven er op zitten te wachten, niets. Of inwoners van Den Haag hier om zitten te springen, onduidelijk.

Voorzitter hier ligt een voorstel waarmee wethouder De Mos iets wil regelen waar geen behoefte aan is. Het is wel bijzonder knap hoe de Ondernemerspartij De Mos hiermee avondwinkels en kleine winkels zich hiermee in het harnas heeft gejaagd. Want voor hen is alles nadelig.

De Partij van de Arbeid zal niet instemmen met het collegevoorstel om de winkeltijden op zondag te verruimen. Wij gunnen onze werknemers hun vrije avond en hoeven voor de kleine meeropbrengsten van grote bedrijven niet de belangen van de kleintjes te schaden.