Door Martijn Balster op 4 september 2014

Kraamzorg uit het basispakket? Geen goed plan.

Ongelooflijk. Barbara Baarsma pleitte er gister op Radio 1 voor om kraamzorg uit het basispakket halen. ‘Kraamzorg is een gemaksdienst en vaders moeten maar beschuitjes smeren. Je kiest voor een kind, spaar er dus maar voor’, aldus Baarsma.

Als sociaal-democraat en vader van twee jonge kinderen sla je daar stijl van achterover. Baarsma, directeur van het SEO en kroonlid van de SER vliegt wel vaker rechts uit de bocht, maar dit slaat alles.

Nederland staat er al niet erg goed op als je kijkt naar de zorg rond de bevalling. In steden als Den Haag, met een relatief hoge babysterfte, blijkt hoe belangrijk het is om de zorg voor en na de bevalling goed op orde te hebben. Met name voor kwetsbare gezinnen is het essentieel dat de kraamzorg vanuit het basispakket wordt vergoed. Nu al is de eigen bijdrage voor veel mensen een beletsel om voldoende kraamzorg af te nemen.

Kraamzorg is noodzakelijk om te voorkomen dat er complicaties optreden bij moeder en kind. Daarmee voorkom je onnodig leed en onnodige kosten. Kraamvrouwen zullen anders langer in het ziekenhuis moeten blijven of er juist vaker naar terug/toe moeten. De door Baarsma bedachte kostenbesparing, levert dus ook helemaal niets op. Daarnaast speelt de kraamverzorg(st)er een belangrijke signalerende rol. Als zaken in het gezin niet lopen zoals ze moeten lopen, kan snel hulp worden ingeschakeld. Ook dat is van groot belang.

‘Vaders, of de sociale omgeving moeten de zorg dan maar overnemen’, zo vindt mevrouw Baarsma. Dan vraag ik me af of mevrouw Baarsma ooit in een gezin geweest is waarbij het de vader niet lukt om na de twee dagen wettelijk verlof extra vrij te nemen omdat de baas dat niet toestaat? Of waar het niet zo eenvoudig lukt om de sociale omgeving in te schakelen om deze belangrijke zorgtaak over te nemen? En wie doet dan alle medische handelingen? Ik vrees dat Baarsma er niet zo goed over heeft nagedacht. Kraamverzorg(st)ers en (ervarings)deskundigen verenigt u tegen deze proefballon!

Martijn Balster

Martijn Balster

Martijn Balster is de fractievoorzitter van de Haagse PvdA en lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. “Is onze mooie stad van ons allemaal? Daarover gaan de verkiezingen van 21 maart. Ik wil me er als lijsttrekker van de Haagse PvdA hard voor maken dat iedereen zich thuis voelt in onze mooie stad. Daarom

Meer over Martijn Balster