Door Martijn Balster op 7 maart 2014

Laat Laak niet afglijden

De Partij van de Arbeid vindt dat de komende periode een grote inhaalslag gemaakt moet worden in stadsdeel Laak. PvdA-lijsttrekker Rabin Baldewsingh: “Als we willen voorkomen dat Laak afglijdt, zullen we nog steviger moeten inzetten op een leefbaar stadsdeel. De veiligheidssituatie is nijpend en er moet fors worden geïnvesteerd in schoon, heel en veilig. Er zijn prachtige initiatieven in Laak gaande, maar als die niet goed worden ondersteund door de gemeente, dan lijdt Laak daaronder.”
 

Laak werd destijds door het Rijk niet als krachtwijk aangemerkt. PvdA kandidaat-raadslid Martijn Balster: “Dat was natuurlijk raar. Dankzij de PvdA is er toch flink in Laak geïnvesteerd. Toch zien we dat het nog niet genoeg is. Liggend tussen Escamp en de Schilderswijk, zie je vergelijkbare problemen. De sociaal-economische situatie is niet goed, de woonkwaliteit kan nog veel beter en het imago van het stadsdeel is nog lang niet wat het moet zijn. Daar moeten we de komende periode de schouders onder zetten.”

Pand aan de Ketelstraat blijft open
Nummer 2 op de PvdA-lijst Martijn Balster: “De Ketel, waar Coöperatief Eigenwijzer huist blijft wat mij betreft gewoon open. Als je ziet wat ze daar allemaal voor elkaar krijgen, een voorbeeld voor de stad.”

De PvdA ziet de enorme kracht in Laak. Er zijn prachtige sociaal-maatschappelijke initiatieven gaande, actieve bewonersorganisaties, goede samenwerking met de Haagse Hogeschool, actieve ondernemers. “We zullen de initiatieven moeten verbinden en versterken”, aldus Baldewsingh. De PvdA verdubbelt het stadsdeelbudget voor Laak en wil daar bovenop een deel van het krachtwijkbudget inzetten.

Martijn Balster

Martijn Balster

Martijn Balster is de fractievoorzitter van de Haagse PvdA en lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. “Is onze mooie stad van ons allemaal? Daarover gaan de verkiezingen van 21 maart. Ik wil me er als lijsttrekker van de Haagse PvdA hard voor maken dat iedereen zich thuis voelt in onze mooie stad. Daarom

Meer over Martijn Balster