Door op 15 juni 2017

Martijn Balster nieuwe lijsttrekker van Haagse PvdA

Martijn Balster is door de leden van de Haagse PvdA gekozen tot nieuwe lijsttrekker van de partij. In een ledenraadpleging kozen de Haagse PvdA-leden voor de huidige fractievoorzitter van de Haagse PvdA-fractie. Martijn Balster: “Ik ben heel dankbaar voor de steun van vele Haagse PvdA-leden. We gaan met zijn allen een sterke campagne draaien richting de verkiezingen van 2018. Den Haag is van ons allemaal.”

Martijn Balster haalde in de ledenraadpleging 325 stemmen (60,5 procent). Rabin Baldewsingh, de huidige wethouder van de Haagse PvdA, haalde 212 stemmen (39,5 procent). 34 procent van de Haagse leden heeft haar of zijn stem uitgebracht.

Martijn Balster “Ik wil Rabin en zijn campagneteam van harte bedanken voor deze mooie campagne. Rabin is de linkse leider van dit college, vechtend voor onze idealen. Met groot succes. De Partij van de Arbeid is met Rabin weer vol linksaf geslagen, de weg die we als Haagse PvdA ook steevast blijven bewandelen.”

#1DenHaag

De PvdA in Den Haag wil de komende jaren verder bouwen aan #1DenHaag. Lijsttrekker Martijn Balster: “Te veel Hagenezen en Hagenaren voelen zich in hokjes gestopt. Weggezet als groep, als anders. De Haagse PvdA staat een andere politiek voor. We zijn allemaal Hagenaars en Hagenezen. We zijn één Den Haag. Luisteren naar mensen in de stad. En dan: samen actie ondernemen. Aanpakken en oplossen.”

Balster wil de komende tijd werken met Haagse PvdA’ers en mensen in de stad aan een agenda tegen ongelijkheid: “Er is grote ongelijkheid in de stad. Die gaan we verder aanpakken. Ongelijkheid bestrijden en toekomstperspectief bieden. Slecht onderhoud van woningen en de ontoegankelijkheid van de zorg aanpakken. Duurzaamheid voor iedereen bereikbaar maken. De strijd aan tegen de steeds hogere huurprijzen in het lage- én middensegment. Het Haagse onderwijs verbeteren, waar kinderen van ouders met een lager opleidingsniveau nog altijd veel minder kansen krijgen. Discriminatie geen enkele ruimte geven. Het weigeren van mensen in kroegen, de politie die je staande houdt zonder reden, als vrouw minder verdienen dan een man in dezelfde functie: het zijn situaties die niet kunnen en niet passen bij een stad die trots is op al haar inwoners.”