Martijn Blogt: Drama Scheveningen, is er met vuur gespeeld?

5 januari 2019

De eerste blog van 2019 begint natuurlijk met een gelukwens! Ik wens je een gezond, voorspoedig en heel gelukkig 2019. Dat het maar een heel sociaal jaar mag worden. Voor de stad, voor de Partij van de Arbeid, de provincie, de waterschappen en Europa. Je begrijpt: het wordt een druk verkiezingsjaar. En ook in het Haagse staat veel op stapel. En zo niet, dan zorgen we daar wel voor, want er is veel om voor te knokken.

De Haagse PvdA luidt het nieuwe jaar graag met je in op vrijdag 11 januari aanstaande op onze nieuwjaarsbijeenkomst in De Prael. Te gast is dan Agnes Jongerius! Klik hier voor meer informatie.

Een naar begin van het jaar

De eerste dagen van het nieuwe jaar zijn om gauw te vergeten. Den Haag beheerste het landelijke nieuws. Scheveningers zijn zwaar getroffen toen van het vreugdevuur een ware vuurstorm trok richting het oude dorp. De vuurstapel bleek veel te hoog (48 in plaats van de toegestane 35 meter), was opgebouwd uit teveel pallets en er lijkt geen rekening gehouden te zijn met de aanlandige wind. Je zou denken dat de gemeente bij mogelijk gevaar ingrijpt, of verbiedt dat het vuur wordt aangestoken. Maar dat gebeurde niet. En zo kon het dat vuurtornado’s over het strand trokken en het oude dorp Scheveningen bedolven raakte onder de brandende houtskoolsnippers.

Op nieuwjaarsdag ben ik poolshoogte gaan nemen. Het is een klein wonder als je al het zwart in de straten ziet, dat er geen slachtoffers zijn gevallen. Ik heb veel mensen gesproken, er is veel schrik. Mensen balen van de schade, hebben de angst van de vuurregen nog in de benen en hebben veel vragen. Veel mensen vinden dat de traditie volledig uit de hand gelopen is. Wat vroeger een gezellig samenkomen was, is nu een commerciële wedloop geworden. Bouwers voor wie de competitie belangrijker is dan de veiligheid van bewoners. Een gemeente die niet heeft durven ingrijpen, waarom is onduidelijk.

Direct na de gebeurtenissen heeft de Haagse PvdA gepleit voor onafhankelijk onderzoek. Met verschillende andere politieke partijen willen we graag dat het onderzoek wordt gedaan door de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Ook in de media is er veel aandacht voor geweest. Omroep West maakte deze reportage, waarin wordt gesproken met bewoners, de burgemeester en mijzelf. De Volkskrant schreef er ook over. Ook sprak ik met Den Haag FM. Dat kan je hier terugluisteren. Daarnaast zijn in het NRC twee interessante commentaren te lezen (hier en hier).

Vol vragen. Heeft de gemeente met vuur gespeeld?

Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Er waren altijd heldere afspraken, toch? En de gemeente heeft toch een brandweer en politieapparaat tot zijn beschikking om in te grijpen als de veiligheid niet is gegarandeerd? En is er dan niet naar het weer gekeken? Onbegrijpelijk dan ook dat dit heeft kunnen gebeuren, zeg je met de kennis van nu.

Alles wijst er op dat de gemeente steken heeft laten vallen door niet de veiligheid van omwonenden en omstanders voorop te stellen, maar het plezier, maar zeker ook de onbezonnen overmoed, van de bouwers van de vuren. Zij bouwden een hogere stapel dan was toegestaan. Maar de gemeente wist dit, ver voor de stapel in de fik ging. Nooit, nooit had het vuur, dat zo hoog zou worden, met deze wind ontstoken mogen worden. De gemeente had moeten ingrijpen. Ze heeft gegokt en verloren.

Mogelijk ligt de oorzaak dieper dan dat. Met name het NRC (lees ze hier en hier) legde de vinger op de zere plek deze week. Er lijkt angst in het veiligheidsbeleid geslopen te zijn. Angst voor tegenspraak, angst voor rellen, angst voor oproer. Natuurlijk zijn veel mensen gesteld op het vreugdevuur. Het is een mooie traditie voor velen. Maar niemand zit te wachten op risico’s, laat staan op catastrofes als deze. Je mag nooit gokken als het om de veiligheid van je bewoners gaat, nooit.

Het is zaak dat de onderste steen boven komt. Bewoners moeten ervan verzekerd zijn dat zij dit soort gevaren nooit meer lopen. De schade zal wat mij betreft moeten worden hersteld en vergoed. Burgemeester Krikke zal verantwoording moeten afleggen. Hoe kon het dat de gemeente niet heeft gehandhaafd? Welke adviezen kreeg zij van brandweer en politie? Waarom werd geen rekening gehouden met de weersomstandigheden? Dit debat volgt wat mij betreft snel.

Somberheid troef? Nee, gelukkig kunnen we hiervan leren

Zo het nieuwe jaar openen is niet fijn. Gelukkig zijn er echter geen slachtoffers te betreuren en ik ben de hulpdiensten enorm dankbaar voor hun snelle en goede handelen, waardoor erger is voorkomen. Dat maakt dat de lessen geleerd kunnen worden. En wij gaan daar goed op letten.

Ik hoop je te zien op de 11e bij onze nieuwjaarsborrel. Je bent van harte welkom. We gaan dan zeker ook even stilstaan bij het vreugdevuur in Scheveningen. Maar Agnes Jongerius neemt ons ook mee in de Europese verkiezingscampagne. En ik blik graag vooruit op het nieuwe jaar. Hopelijk tot vrijdag!

Met rode groet!

Martijn