Martijn Blogt: Laatste blog van het seizoen

20 juli 2019

42 blogs heb ik dit politieke jaar geschreven! Het was dan ook een lang politiek seizoen. Een seizoen waarin we voor het eerst oppositie voerden in Den Haag. Dit deden we door steeds met alternatieve ideeën en plannen te komen en constructief te zijn waar dat kon. Maar vaak was het ook nodig om scherp en stevig op te treden. Den Haag is rechtsaf geslagen. Of het nu gaat om ouderenhulp of het woonbeleid, verschillen nemen toe. Het kan zoveel eerlijker en in onze stad! Iedereen moet zeker kunnen zijn van een fijn huis, goede zorg en een duurzame toekomst. Ben je benieuwd naar wat de Haagse PvdA bereikte het afgelopen seizoen? Lees dan hier onze fractieverantwoording!

Middels mijn wekelijkse blog heb ik jullie op de hoogte gehouden van onze strijd voor een eerlijke stad. In deze 43e en laatste blog van dit politiek seizoen wil ik jullie dan ook hartelijk bedanken voor het lezen! We hebben ontzettend veel reacties binnengekregen, vaak positief, soms kritisch, vrijwel altijd opbouwend. Ik waardeer die betrokkenheid enorm.

Inmiddels is het politieke zomerreces begonnen en ga ik heerlijk een paar weken met mijn gezin op vakantie. De komende weken zal er helaas dan ook geen blog van mij verschijnen. Maar begin september ben ik terug en ga ik mij samen met Mikal, Janneke, Andrea en Samir weer keihard inzetten om Den Haag eerlijker en socialer te maken. En dan kan je uiteraard ook weer elke week een blog verwachten!

Uren wachten om je paspoort op te halen

Rijen van mensen die uren moeten wachten om geholpen te worden op het stadhuis. Het was afgelopen weken helaas dagelijkse praktijk op stadsdeelkantoor Leyweg en op het stadhuis. Zelfs iets simpels als het ophalen van een paspoort ging gepaard met ontzettende lang wachttijden. Zie hier een item dat Omroep West maakte. Dat krijg je als je dertig miljoen bezuinigt op de gemeentelijke organisatie, daarmee roep je het over jezelf af. Op initiatief van de Haagse PvdA spraken we donderdag in een spoeddebat over deze chaos bij de gemeentelijke dienstverlening. 

Jammer genoeg haalde onze motie om alle stadsdeelkantoren weer te openen voor de gemeentelijke dienstverlening het door weerstand van de coalitiepartijen niet, maar door een aangenomen motie van ons en de ChristenUnie/SGP om de reorganisatie van de KCC-dienstverlening te monitoren en te evalueren, gaan we wel lessen leren zodat we in de toekomst bewoners beter en sneller helpen.

Eeuwig zonde om de grondpositie weg te geven

Al enkele weken waarschuw ik ervoor: geef de grondpositie van de gemeente niet weg, schaf de erfpacht niet af. Het is niet alleen onverstandig, ook heeft niemand er wat aan en bovendien verliest de gemeente een belangrijk instrument dat ze kan inzetten voor een mooiere stad en om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan. Sterker nog, met de erfpachtbevoegdheden kunnen we wijken leefbaar houden en grip houden op de woningmarkt. 

Maar helaas, mijn oproep was tevergeefs. Donderdag stemde de gemeenteraad in met het nieuwe grondbeleid van het stadsbestuur. Hiermee worden de sluizen verder open gezet voor huisjesmelkers en beleggers, om in de oude wijken huizen op te kopen en duur te verhuren. Een lichtpuntje was er wel: door een aangenomen motie van onze hand gaat het bestuur kijken of mensen de grond onder hun woning kunnen verkopen aan de gemeente om daar mee te investeren in bijvoorbeeld verduurzaming. Lees hier mijn inbreng tijdens de raad en hier een artikel dat Omroep West erover schreef.

Nare berichtgeving over het Haagse welzijnswerk

Het zal je niet zijn ontgaan. Er is deze week veel te doen over het Haagse welzijnswerk. In het Centrum zijn de verhoudingen binnen Welzijnsorganisatie Xtra een tijd slecht geweest. Daarop is stevig ingegrepen. Ook heeft naar verluidt een jeugdwerker radicaal gedachtegoed te hebben gehad. Beide kwamen deze week naar buiten in het AD.

De Haagse PvdA vindt het niet fair om op basis van enkele berichten een oordeel klaar te hebben, voordat alles goed is onderzocht en we de feiten hebben. Daarom is het goed dat het stadsbestuur nu een onderzoek start. Want voorop staat dat de problemen niet ten koste mogen gaan van de vele Hagenaars die met het welzijnswerk geholpen zijn en alle medewerkers die zich dag in dag uit met hart en ziel inzetten voor mensen die een steun in de rug verdienen.

Daarnaast zullen wij goed na blijven denken over de toekomst van ons welzijnswerk. Want voor ons staat vast dat het welzijnswerk wijkgerichter kan en meer mensen kan bereiken, maar dat lukt niet met minder geld. Daarvoor zijn de kinderen, volwassenen en ouderen die ermee geholpen zijn ons veel te belangrijk.

‘Buy to let’ te lijf!

Het is een ontwikkeling waar ik mij het hele jaar tegen verzet: het ongebreidelde opkopen en doorverhuren van woningen!  Hele Haagse volkswijken dreigen onbetaalbaar en onleefbaar te wonen. Goed voor het rendement van beleggers, maar een sluipende ramp voor huurders en buurtbewoners. Voor opiniesite Joop schreef ik een opiniestuk erover en ook ging ik met het Centrum voor Lokaal Bestuur in gesprek over de problemen op de woningmarkt.

Echte inspraak bij bouwplannen

Als je bewoners echt wil betrekken bij de ontwikkeling van de stad, dan zorg je dat ze over meer mogen meepraten dan alleen de bestrating en het aantal struiken. Afgelopen week spraken we tijdens met de gemeenteraad over de participatie van bewoners bij de bouwplannen voor de Haagse Buidel. En deze participatie mag sterk verbeterd worden, want op dit moment mogen bewoners nauwelijks meepraten. En dat is een breuk met een traditie van Haagse kracht, een traditie van plannen maken met buurtbewoners. Tijdens de gemeenteraad diende ik een motie in om de inspraak te versterken. Lees hier meer!

Maak Haagse scholen rolstoelvriendelijk

Landelijk is het al verplicht en zelfs een VN-verdrag schrijft het voor: alle kinderen hebben recht op toegankelijk onderwijs, ook leerlingen in een rolstoel. En ook in Den Haag moeten alle kinderen makkelijk en veilig op hun school terecht kunnen. Daarom diende Mikal donderdag een motie om alle schoolgebouwen die worden gerenoveerd of gebouwd, direct rolstoelvriendelijk te maken. Helaas haalde die het niet. Lees erover in de Telegraaf.

Gezocht: een plek voor Logeerhuis Laak en RespijtHuis HouseMartin

Logeerhuis Laak en RespijtHuis HouseMartin: twee geweldige initiatieven, waarbij kwetsbare Hagenaren tijdelijk kunnen worden opgevangen. Helaas lukt het niet om een geschikte locatie te vinden, waardoor het niet van de grond komt. Ik weet wel een goede plek om de initiatieven te huisvesten, namelijk het leegstaande schoolgebouw aan de Ketelstraat. Ik stelde schriftelijke vragen erover, in de hoop dat de gemeente nu echt gaat helpen. Lees meer in de Telegraaf.

International Mandela Day

Op zijn 101e geboortedag werd gisteren ook in Den Haag volop de nalatenschap van Nelson Mandela gevierd. En terecht, want Mandela was een groot voorvechter voor gelijkheid tussen alle huidskleuren en culturen. En dat is zeker in de internationale stad van vrede en recht van groot belang. Donderdagochtend vertelde ik op Den Haag FM over het belang van de viering, de mogelijke verplaatsing van het mooie beeld van Mandela en de Mandela Walk. Luister het hier terug. Janneke en Mikal liepen vanmorgen mee tijdens de Mandela Walk!

Gratis drinkwater op Haagse festivals

Dansen en feesten in de hete zon en hoge temperaturen. Ook tijdens de vele Haagse festivals komt het vaak voor. Het kan heerlijk zijn, maar er is ook een groot risico voor uitdroging en zonnesteek. Daarom pleitte Janneke een paar weken geleden ervoor om drinkwater gratis beschikbaar te maken op Haagse festivals. Deze week kwam de reactie van het stadsbestuur: ze zien het niet zitten. Onbegrijpelijk. Na de zomer gaat Janneke het debat erover aan! Lees meer in het AD.

Aan het eind van deze 43e en laatste blog van dit politieke seizoen wil ik iedereen een heerlijke zomer wensen. Vanmorgen was ik met een groep PvdA’ers bij de Buurtcamping in het Zuiderpark om alle kampeerders en vrijwilligers in het zonnetje te zetten en te trakteren op taart. Ik ga er een paar weken tussenuit, lekker kamperen met het gezin. Maar na de zomer zien we elkaar weer!

Geniet van de zomer en met rode groet,

Martijn