Door op 23 februari 2017

Meer aandacht voor jonge mantelzorgers

Maar liefst 86.000 Hagenaars zorgen voor iemand in hun directe omgeving. Dat is bijna één vijfde van de inwoners van Den Haag. Onder deze mantelzorgers zijn veel jongeren die zorgen voor hun vader, moeder, broertjes of zusjes. Inschattingen zijn dat 1 op de 10  tot 1 op de 4 mantelzorgers tussen 12 en 24 jaar zijn.

De gemeente ondersteunt mantelzorgers, maar deze groep jongeren blijven vaak buiten beeld omdat ze zich ervoor schamen of omdat ze het als iets vanzelfsprekends zien. Terwijl op een jonge leeftijd voor iemand moeten zorgen een grote impact op je leven kan hebben: schoolprestaties blijven achter en het is moeilijker om vriendschappen te sluiten en te onderhouden.

PEP, de Haagse Hogeschool, de Mantelzorgkamer, JIP en andere partijen werken samen aan het opleiden van professionals, het signaleren van en zorgen voor een ondersteuningsaanbod voor jonge mantelzorgers. Helaas horen we van steeds meer zorgprofessionals dat met dit aanbod relatief weinig jonge mantelzorgers worden bereikt. Daarnaast blijkt uit de programmarekening 2015 dat er vorig jaar 3 miljoen euro overbleef voor mantelzorg.

De PvdA vindt dat iedere jongere in Den Haag ook daadwerkelijk jong moet kunnen zijn. Zo’n zware verantwoordelijkheid als zorgen voor iemand hoort niet op de schouders te rusten van een jongere. Daarom hebben we samen met GroenLinks, de Haagse Stadspartij en D66 schriftelijke vragen gesteld over wat de gemeente nu precies doet om jonge mantelzorgers te ondersteunen, of het werkt en of het net als in andere gemeentes mogelijk is om minderjarigen niet mee te rekenen als mantelzorger bij de indicatiestelling hoeveel uren zorg en hulp iemand krijgt.

Lees hier de schriftelijke vragen