Door op 13 oktober 2015

Melden via Twitter gewoon toestaan

Het is belangrijk dat Den Haag een schone stad is. Dat vergroot de leefbaarheid en voorkomt overlast op straat. Daarom zijn er elke dag tientallen mensen op straat om de stad schoon te houden. Inwoners en bezoekers van de stad kunnen helpen door hun eigen troep op te ruimen en door meldingen te doen daar waar het fout gaat.

Ik ben blij dat vele Hagenaars de moeite nemen om zaken te melden bij de gemeente. De gemeente is afhankelijk van die signalen om de stad schoon, heel en veilig te houden. Zelf doe ik dat ook met regelmaat. Soms via de website, soms via de app en vaker via Twitter. De burger moet zelf zijn medium kunnen kiezen. Helaas bereikte ons het bericht dat (delen van) de gemeente meldingen via Twitter niet langer willen toestaan. Dat is in strijd met de nota “Haagse Dienstverlening: Goed, Gemakkelijk en Snel” en zeer onwenselijk. We moeten mensen die melden juist koesteren.

Daarom stelde ik hierover vragen aan het college. Deze vragen vind je hier.