Door op 28 september 2016

Minimaal 30 procent sociale huurwoningen in KPN-gebouwen

Het hoofdkantoor van de KPN in Den Haag is verkocht. Het is de bedoeling dat er in het complex straks ruimte komt voor woningen en kantoren. De PvdA Den Haag gaat er vanuit dat van deze nieuw te bouwen woningen minimaal 30% uit sociale huurwoningen zal bestaan.

KPN kondigde eerder dit jaar aan dat het bestuur en een deel van het personeel naar Rotterdam zal verhuizen. In de twaalf kantoorgebouwen aan het Maanplein zullen 5000 huurwoningen komen. PvdA-woordvoerder wonen Rajesh Ramnewash: “Dit is goed nieuws, maar ook hard nodig. We pleiten al langer voor meer ambitie, want er dreigt een woningnood in onze stad. Met name in het sociale segment blijft de woningbouw ver achter bij de behoefte. Wij kunnen dan ook niet genoeg de noodzaak benadrukken dat van deze nieuw te bouwen woningen minimaal 30% uit sociale huurwoningen zal bestaan.”

In het coalitieakkoord is de norm afgesproken dat bij nieuwe projecten rekening wordt gehouden van 30% sociale woningbouw. De PvdA vindt dat iedereen betaalbaar moet kunnen wonen in de stad. We moeten er voor zorgen dat het aantal woningen voor mensen met lagere inkomens op het goede peil komt en blijft.