Door op 12 april 2016

Nieuwe voorzitter Commissie Partijdemocratie

Wegens andere verplichtingen heeft Sander Terphuis helaas besloten het voorzitterschap van de Commissie Partijdemocratie neer te moeten leggen. Hij blijft als gewoon lid actief bij de commissie betrokken. In goed overleg met elkaar is binnen de Commissie Partijdemocratie een nieuwe voorzitter benoemd: Ernst van Bemmelen van Gent. De Commissie Partijdemocratie en het afdelingsbestuur zijn verheugd over zijn bereidheid de kar de komende tijd te trekken. Ernst is al enige tijd actief als trekker van de Werkgroep Cultuur en lid van de Werkgroep Onderwijs en wij hebben hem leren kennen als een enthousiaste, open en energieke persoonlijkheid, die er graag de schouders onder zet.

Ernst zal op de ALV van 23 april een korte toelichting op zijn voorzitterschap geven. Alle leden van de Haagse afdeling zijn van harte welkom om aan te sluiten bij de bijeenkomsten van de Commissie Partijdemocratie en mee te denken over de voorbereiding van landelijke en gewestelijke vergaderingen. Klik hier voor meer informatie over de Commissie Partijdemocratie.