Door op 2 oktober 2015

Noodopvang en statushouders in Rijksgebouwen

De PvdA vindt het goed dat het kabinet rijksgebouwen beschikbaar stelt voor de opvang van vluchtelingen. De PvdA gaat er van uit dat Den Haag op zo kort mogelijke termijn huisvesting realiseert voor de aangekondigde 1900 statushouders en vorm en inhoud geeft aan de welwillendheid voor het bieden van noodopvang. De PvdA stelt daarom de volgende vragen aan het college en verzoekt deze zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster: “Het kabinet stelt nu dat Rijksgebouwen beschikbaar zijn voor tijdelijke woonruimte en noodopvang voor vluchtelingen. De stad van Vrede en Recht moet nu laten zien waar zij voor staat. Zowel noodopvang als opvang van statushouders moet nu snel van de grond komen”.

De schriftelijke vragen van de PvdA vindt u hier: SV vluchtelingen

Lees hier de inbreng van Martijn bij het debat in de gemeenteraad over de opvang van vluchtelingen.