Door op 29 november 2015

Ons Ombudsteam zoekt versterking

Het Ombudsteam van de PvdA Den Haag draait nu al weer 9 jaar. We helpen inwoners van Den Haag met vragen en problemen. Dat gaat van dreigende huisuitzettingen, vreemdelingenzaken, problemen met uitkeringsinstanties, woonomstandigheden, problemen in de wijk, energie en water leveranciers, zorgkosten, werkomstandigheden, dreigend ontslag, noem het maar op.

Op dit moment draaien we met een groep van 8 leden het wekelijkse spreekuur op dinsdagavond van 19u-20.30u op ons Partijkantoor. Daarnaast krijgen we hulpvragen binnen per post, e-mail en telefoon. Soms vragen we onze gemeenteraadsleden of Tweede Kamerfractie om hulp voor een individuele zaak.

De ervaring  leert dat we vaak een hoop kunnen doen om mensen te helpen, crisissituaties te beheersen, en mensen op weg te helpen om de draad verder zelf weer op te pakken. Het is dankbaar werk, en het is soms zwaar werk. En het is in het belang van onze partij dat mensen zien dat onze leden zich willen inzetten voor Hagenaars met problemen. Ook is het van groot belang dat we vanuit de dagelijkse praktijk signalen sturen naar onze politici, zodat zij problemen op het bestuurlijk niveau kunnen aanpakken.

Om voorbereid te zijn op toekomstige ontwikkelingen, en door toename van het werk, zoeken we nieuwe leden van het Ombudsteam. We zoeken leden van onze afdeling, die door opleiding en/of ervaring  mee kunnen draaien in ons team. Daarbij is het volgende van belang:

– je moet enige kennis hebben van onze regels, en van de sociale kaart;
– je moet stressbestendig zijn, je moet telefonisch of schriftelijk contact kunnen opnemen met instanties, zaken kunnen bepleiten, en regelingen zien te organiseren;
– je moet stevig in je schoenen staan, kritisch én betrouwbaar zijn en een groot maatschappelijk gevoel hebben.

Wat biedt het jezelf?
– je kunt iets doen voor mensen, je kunt iets doen voor de samenleving, en je kunt iets doen voor onze partij;
-je krijgt een duidelijker beeld van wat er speelt in onze samenleving, en kunt daardoor met meer onderbouwing aan politiek doen;

Van belang is dat het vrijwilligers werk betreft, dat ook tijd en aandacht vraagt. Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend, en dat geldt hier zeker.

Wil je je melden voor een kennismakingsgesprek neem dan contact op met Jos Burgwal: 070 7809439 / 0615031582 / Burgwal@icloud.com / Ombudsteam@pvda-denhaag.nl.