Door op 9 november 2013

Ontwerpkandidatenlijst vastgesteld

Het afdelingsbestuur van de PvdA Den Haag heeft de ontwerpkandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 overgenomen. Deze lijst is opgesteld door een kandidaatstellingscommissie onder leiding van Kim Putters. De lijst bevat, conform de opdracht van de ledenvergadering, een goede mix van ervaring, vernieuwing en diversiteit. Het afdelingsbestuur bedankt de commissie-Putters hartelijk voor het vele werk en dit mooie resultaat.

Op 3 december stelt de Algemene Ledenvergadering (ALV) de definitieve lijst vast. Hieronder treft u het advies aan en de onderliggende motivatie van de commissie-Putters.

Advies commissie-Putters

Opdracht
De opdracht die de ledenvergadering in februari gaf aan de commissie-Putters was een uitdagende en zeker geen eenvoudige. De kandidatenlijst moet de diversiteit weerspiegelen van zowel de PvdA-afdeling als de stad Den Haag. Hierbij moet de commissie kijken naar sekse, leeftijd en culturele diversiteit en ook naar achtergrond, kennis en vaardigheden. Daarnaast is de opdracht om behoorlijk te vernieuwen: binnen de gehele kandidatenlijst moet een gezond evenwicht bestaan tussen nieuwe en ervaren leden, ook op de hoogste plekken. Ook heeft de commissie opdracht om op zoek te gaan naar kandidaten die niet alleen individueel, maar ook in teamverband krachtig willen opereren. Kandidaten moeten gericht zijn op samenwerking en er moeten sterke verbinders op de lijst staan, op enkele cruciale plekken. Tenslotte ziet de ledenvergadering graag kandidaten die de stad tot in haar haarvaten kennen. De top 15 van de lijst dient kandidaten te bevatten die woonachtig zijn in of affiniteit hebben met alle Haagse stadsdelen.

Uitdagende omstandigheden
Met 19 maart 2014 inmiddels scherp in het vizier, is de uitdaging voor de PvdA in Den Haag groot. Intussen is een sterke PvdA-fractie, die eensgezind en op saamhorige wijze het linkse geluid breeduit verkondigt in de raad, noodzakelijker dan ooit. De overheveling van rijkstaken maakt de gemeente verantwoordelijk voor jeugdzorg, een groot gedeelte van de AWBZ-begeleiding en voor re-integratie en uitkeringen van arbeidsgehandicapten. Onze nieuwe raadsfractie zal, naast al het bestaande werk, een immense taak hebben om toe te zien op een goede uitvoering van deze enorme operatie. Bij steeds meer gemeentelijke taken op het gebied van zorg en ondersteuning, met hierbij beperkte middelen, knelt het het eerst voor de meest kwetsbare burgers. Een menswaardig bestaan voor alle stadsbewoners moet nadrukkelijk op het netvlies staan bij de nieuwe fractie.

Overwegingen
De commissie-Putters heeft de afgelopen twee maanden interessante en inspirerende gesprekken gevoerd met een groot aantal Haagse partijgenoten. Daarin viel in zeer positieve zin op over hoeveel talent de Haagse afdeling beschikt. Een nieuwe generatie sociaaldemocraten dient zich aan: partijgenoten met een verscheidenheid aan achtergronden, die zich volop ontwikkelen, die stevig zijn geworteld in de stad, en die zich op vele manieren al inzetten voor Den Haag en de PvdA. De commissie is verheugd over de aanwezigheid van zoveel potentieel. Het maakt de vernieuwingsslag waar de leden om hebben verzocht ook écht opportuun.

Een keerzijde is dat veel meer kandidaten solliciteerden dan er plaatsen zijn op de kandidatenlijst. Met de opdracht om door de hele lijst te vernieuwen en vanwege het grote aantal geïnteresseerden, heeft de commissie helaas ook kandidaten moeten teleurstellen.

Kandidatenlijst
Hieronder treft u de ontwerpkandidatenlijst aan. De commissie-Putters is van mening dat deze lijst recht doet aan de opdracht van de ledenvergadering. Door de hele lijst heen, inclusief de hogere plekken, is vernieuwing tot stand gebracht. In de komende periode behoudt de PvdA politieke ervaring en beschikt de partij over continuïteit, maar tegelijkertijd brengen we nieuwe kandidaten in positie. Ook qua leeftijd, diversiteit en achtergrond is de commissie tot een evenwichtige lijst gekomen. In de top staan bovendien kandidaten uit alle stadsdelen en iedereen heeft zich bovendien bereid verklaard de wijk in te gaan. De commissie denkt bovendien dat met deze lijst een groep partijgenoten plaats kan nemen in de gemeenteraad, die zich zal ontwikkelen tot een hecht en sterk opererend team.

Wethouders
De wethouderscommissie, onder voorzitterschap van Nebahat Albayrak, heeft zich gebogen over geschikte wethouderskandidaten. De commissie heeft uiteindelijk vijf wethouderskandidaten geselecteerd: Rabin Baldewsingh, Jos de Jong, Lobke Zandstra, Rajesh Ramnewash en Desiree Curfs. U vindt deze wethouderskandidaten terug op de kandidatenlijst.

Ontwerpkandidatenlijst

1. Rabin Baldewsingh
2. Martijn Balster
3. Jeltje van Nieuwenhoven
4. Lobke Zandstra
5. Gerard Verspuij
6. Marije Talstra
7. Wimar Bolhuis
8. Rajesh Ramnewash
9. Manon van de Leur
10. Abderrahim Kajouane
11. Bülent Aydin
12. Marieke Manschot
13. Albert-Jan Pomper
14. Saeed Katiraei
15. Ron van der Veer
16. Sophieke Kappers
17. Sahar Shirzad
18. Wouter Booij
19. Marko Fehres
20. Vinesh Lalta
21. Jop Hellegers
22. Liesbeth Alferink
23. Rutger Boot
24. Thom Meens
25. Maarten Geel
26. Maarten Sinnema
27. Najla van Veen-Mirzakhyl
28. Desiree Curfs
29. Jos de Jong

Alfabetische lijst

– Fouad Aitihda
– Willem Minderhout
– Bas Sepers
– Renée van Wirdum