Door op 3 mei 2015

Paulien van der Hoeven nieuwe vicevoorzitter PvdA Den Haag

Op de afdelingsvergadering van 14 april is Paulien van der Hoeven benoemd tot vicevoorzitter. Paulien volgt daarmee Desiree Curfs op. Paulien was al aangesteld als volger en kon om die reden het bestuur instromen, maar het afdelingsbestuur hechtte eraan om de invulling van deze belangrijke functie door de ALV te laten bekrachtigen.

Naast deze voordracht heeft de vergadering stil gestaan bij de plannen om het partijkantoor op te knappen. Mede om die reden vond de ALV ook aldaar plaats. De bedoeling is dat ons partijkantoor weer het bruisende hart wordt van de vereniging, waar een ieder zich thuis voelt voor een gesprek, een debat of een vergadering. Verder heeft de ALV de jaarrekening 2014 vastgesteld en zijn enkele moties van individuele leden behandeld, die opriepen tot meer debat in de vereniging.

We sloten de vergadering af met de Internationale, ter nagedachtenis aan onze partijgenote Noor van Kooperen, die op Eerste Paasdag op 69-jarige leeftijd overleed. Zo’n 45 leden waren aanwezig. Lees hier (link: https://denhaag.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/59/2015/05/Verslag-ALV-PvdA-DH-14-04-2015.pdf) het verslag.