Door op 23 september 2014

PvdA bezorgd over informatievoorziening en samenwerking jeugdzorg

Er moeten snel stappen worden gezet om de informatievoorziening en de samenwerking in de Haagse jeugdzorg te verbeteren. Dat stelt de PvdA in reactie op het vandaag verschenen rapport van de Haagse Rekenkamer. De informatie-uitwisseling tussen hulpverleners zal in grote mate bepalen of de nieuwe organisatie van jeugdzorg in de stad beter en goedkoper wordt. Een goede samenwerking staat voorop, onder regie van het Centrum voor Jeugd en Gezin.

PvdA fractievoorzitter Martijn Balster: “Cruciaal wordt straks dat elk gezin dat wordt ondersteund met jeugdzorg één plan en één aanspreekpunt heeft. Als er meerdere hulpverleners actief zijn in een gezin moeten ze op zijn minst van elkaar weten wat er gebeurt. Maar nog belangrijker: er moet één aanspreekpunt zijn en bij samenwerking moet het belang van het kind voorop staan.”

Per 1 januari 2015 wordt in Den Haag de nieuwe Jeugdwet van kracht. De gemeenteraad zal de komende weken spreken over de precieze plannen die deze week door het college worden gepresenteerd. Balster: “Gelukkig kiezen we er in Den Haag voor de wijzigingen langzaam in te voeren. Dat moet ook, want het is een hele omslag. Van groot belang is dat we meer aan preventie gaan doen. Doordat wijkjeugdteams sneller problemen kunnen signaleren en ze in gesprek met een gezin sneller tot een oplossingen kunnen komen hopen we in de toekomst zware vormen van jeugdzorg minder vaak te hoeven inzetten.”

Of dit tot goedkopere en betere jeugdzorg leidt, staat voor de Rekenkamer nog niet vast. Balster: “We moeten niet uitsluiten dat het beroep op jeugdzorg, in het begin juist zal toenemen. Als je meer aan preventie doet zal je ook meer tegenkomen. Maar het is goed dat de jeugdige en het gezin centraal staan in het nieuwe beleid. Daar doen we het immers allemaal voor.”