Door op 11 september 2013

PvdA blij met regionale aanpak werkloosheid

De PvdA is verheugd dat Den Haag op verzoek van de fractie aan de slag is gegaan om via regionale plannen de werkloosheid te bestrijden. De PvdA-raadsleden Rajesh Ramnewash en Abderrahim Kajouane hadden het college onlangs gevraagd de mogelijkheden voor een dergelijke aanpak te onderzoeken.

Kajouane: “Het kabinet trekt voor de periode 2014-2015 jaarlijks ruim 300 miljoen uit voor plannen om de werkloosheid te bestrijden. Omdat wij een grote kans voor de Haagse regio zagen, hebben wij daarop schriftelijke vragen gesteld. Deze vragen zijn nu positief beantwoord.”, aldus Kajouane.

Het college geeft in de beantwoording van de vragen aan dat Den Haag binnen het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Haaglanden en als centrumgemeente van de Arbeidsmarktregio Haaglanden heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van regionale plannen. Voorbeelden hiervan zijn het actieplan Aanpak Jeugdwerkloosheid en de Regionale Werkgeversbenadering. Den Haag streeft ernaar dat deze plannen worden opgenomen in de door minister Asscher voorgestelde te ontwikkelen regionale sectorplannen.

“Het initiatief voor het schrijven van dit plan bij het samenwerkingsverband van de sociale partners: werkgevers en werknemers. De gemeente Den Haag neemt daarbinnen als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Haaglanden haar verantwoordelijkheid. Op verzoek van de PvdA wordt bij de ontwikkeling van deze sectorale plannen ingezet op Social Return en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Bovendien is er specifieke aandacht voor jeugdwerkloosheid, leerwerkbanen en stages voor jongeren.”, aldus Ramnewash.

Zie hier de schriftelijke vragen >>