Door op 4 september 2013

PvdA en GroenLinks: geen daklozen weigeren

Uit onderzoek van het Trimbos-instituut is gebleken dat daklozen soms ten onrechte worden geweigerd voor opvang. Op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning moeten dakloze mensen altijd worden opgevangen. PvdA en GroenLinks willen zeker weten dat Den Haag altijd onderdak verleent en hebben vragen gesteld.

“Mensen die om opvang vragen, mogen en moeten niet worden geweigerd. Het gaat altijd om kwetsbare mensen, die laat je niet op straat staan”, aldus de raadsleden Verspuij en Rietveld.

De twee partijen willen van het college weten of er wel eens mensen worden geweigerd en zo ja, hoeveel.

Het onderzoek van het Trimbos-instituut is gedaan op verzoek van het kabinet. Staatssecretaris Martin van Rijn heeft de Tweede Kamer laten weten dat gemeenten harde afspraken moeten maken over de toegankelijkheid van de zorg. Het mag niet meer gebeuren dat opvangcentra daklozen in de kou laten staan, vindt Van Rijn. Uit het onderzoek is gebleken dat gemeenten jaarlijks honderden daklozen ten onrechte op straat zetten.

Zie hier de schriftelijke vragen >>