Door op 13 maart 2015

PvdA’ers Zuid-Holland onderschrijven verklaring Eerlijk Werk

Goed en eerlijk werk, daar maakt de PvdA zich sterk voor! Lodewijk Asscher pakt uitbuiting, oneerlijke concurrentie en verdringing op de arbeidsmarkt krachtig en succesvol aan. Vorige week nam de Tweede Kamer nog unaniem een wet aan waarmee schijnconstructies op de arbeidsmarkt aangepakt worden. Ook de PvdA in de provincie, de waterschappen en gemeenten willen de strijd aangaan voor een betere positie voor werknemers.  Tijdens de ‘Eerlijk Werk’ manifestatie wordt aan Lodewijk Asscher de Verklaring Eerlijk Werk overhandigd. Deze verklaring is ondertekend door de lijsttrekker van de PvdA Zuid-Holland, de lijsttrekkers van de waterschappen en door 29 fractievoorzitters van de PvdA uit Zuid-Hollandse gemeenten.

Met de verklaring geven de lijsttrekkers en fractievoorzitters aan dat zij willen dat er door de overheid alleen nog maar contracten gesloten worden met bedrijven die goede arbeidsvoorwaarden aan hun werknemers bieden, de cao respecteren en voldoende mensen met een arbeidshandicap in dienst nemen. Bovendien dient de overheid het goede voorbeeld te geven door zelf door schoonmakers, kantinepersoneel en portiers in vaste dienst te nemen, banen aan te bieden aan mensen met een arbeidshandicap en geen gebruik te maken van payroll constructies. Daarnaast vinden de ondertekenaars van de verklaring dat er geen subsidie meer verstrekt moet worden aan organisaties waarvan de top meer verdient dan de minister-president. Tot slot willen de PvdA’ers dat de provincie, gemeenten en waterschappen ervoor zorgen dat er meer stages aangeboden worden bij de overheid en bedrijven en dat zij zich inspannen om leerwerk banen te organiseren.