Door op 22 december 2016

#PvdAindeBuurt: Energiekwartier

Sinterklaas is alweer een tijdje het land uit.  Tijd voor ons om weer langs de deuren te gaan. Vorige week dinsdagavond gingen we op pad in het Energiekwartier. Hier troffen we een mix van oud- en nieuwbouw woningen. De nieuwbouwwoningen aan het park staan er nu ruim tien jaar. Veel van de eerste bewoners wonen er nog steeds met plezier. De eerste jaren hadden ze te vaak te maken met diefstal en inbraak, maar dat gaat nu gelukkig beter. Een bewoners zou graag een camera zien op het pleintje. Dat is begrijpelijk als er eerder een baksteen door je ruit is gegaan. Dat neemt niet weg dat wij terughoudend zijn met het plaatsen van camera’s in de openbare ruimte.  Wel vinden we dat het  ’s avonds wel heel donker is op het plein. Niet iedereen durft er dan overheen. Met betere verlichting zou het veel veiliger voelen. We zijn benieuwd wat de wijkagent hier over te zeggen heeft.
Ook de mensen die in oudbouw wonen zouden graag meer verlichting zien. Ze wonen rustig, maar soms voelt het ook een beetje afgelegen. Ook hier vind men de veiligheid verbeterd. Ze hebben nog wel overlast van jongeren van buiten de buurt die in de portieken komen hangen. Goede verlichting in de portieken is dan ook een must.
Op de Regentesseplein is het altijd lekker druk; met mensen en met auto’s. Er is weinig ruimte over in heel de std, aan daarom is het belangrijk bij het parkeren van je auto om je aan de regels te houden. Bij handhaving moet er wel ruimte zijn voor gesprek en maatwerk. Bij sommige bewoners ontstaat de indruk dat er vooral wordt gestuurd op het aantal te schrijven bonnen. Dat wekt wrevel en zorgt niet voor draagvlak.