Door op 21 december 2015

Rapport Moerwijk aangeboden in Marcuskerk (Omroep West)

De gemeente Den Haag moet meer maatregelen nemen om te voorkomen dat bewoners van de Haagse buurt Moerwijk, die nu in een kwetsbare positie zitten, verder in de problemen komen. Daarvoor pleit de Haagse PvdA in een rapport over Moerwijk. De sociaal-democraten gingen de afgelopen negen maanden intensief die buurt in om met bewoners en organisaties te praten.

Het rapport Moerwijk van de PvdA vindt u hier.

‘Moerwijk leeft en dat is te danken aan haar mooie inwoners. Maar er zijn ook gigantische uitdagingen. Daar mogen we de ogen niet voor sluiten. Daar moeten we keihard mee aan de slag,’ is de conclusie van fractievoorzitter Martijn Balster na tientallen gesprekken.

Veel sociale huurwoningen

De PvdA leerde een paar belangrijke lessen. Zo zijn er veel sociale huurwoningen. Soms tochten die enorm of staat de schimmel op de muren. Daarom moet worden ingegrepen. De woningbouwcorporaties die niet willen meewerken aan het opknappen van huizen, zouden daartoe eventueel middels een dwangsom toe moeten worden gedwongen.

Maar omdat veel corporaties zeggen dat ze niet voldoende geld hebben om te investeren, sluit de PvdA ook niet uit dat de gemeente zelf geld moet uittrekken om in de wijk te stoppen. Daarmee zouden oude woningen kunnen worden opgeknapt. Maar ook grootschalige herstructurering (sloop en dan nieuwbouw) sluit Balster niet uit.

Gezondheid

Gedurende de afgelopen maand bleek ook nog eens dat er veel mis is met de gezondheid van de mensen. Onder de Moerwijkers zijn relatief veel chronisch zieken, en de mensen kampen er vaker dan gemiddeld met overgewicht. Dus ook moet hier eerder worden ingegrepen. De PvdA pleit daarom voor de inzet van meer wijkverpleegkundigen en steun van welzijnsorganisaties.

Een ander punt van zorg is dat de werkloosheid hoog is en mensen. De sociaal-democraten denken dat het bereik van voorscholen kan worden verhoogd en dat nog meer mensen beter Nederlands kunnen leren.

‘Schouders eronder’

Het rapport werd maandagavond aangeboden aan stadsdeelwethouder en partijgenoot Rabin Baldewsingh. Balster: ‘We dagen het Haags college uit om onze aanbevelingen op te pakken en samen met de bewoners de wijk leefbaarder, mooier en socialer te maken. Schouders eronder.’