Door op 14 september 2016

Ruimte voor de Stad: ‘Erg veel stippen op de horizon’

De PvdA is blij dat in het plan ‘Ruimte voor de Stad’ de woningproductie wordt opgeschroefd. Er worden flinke stappen gezet om de stad vooruit helpen. Dat is hard nodig zo stelt PvdA-raadslid Jeltje van Nieuwenhoven: “Bewoners van onze stad verwachten van de overheid dat zij de leiding neemt in het bouwen van woningen, het creëren van banen voor iedereen met als doel dat iedereen succesvol en voorspoedig in Den Haag kan leven. De markt pakt nog onvoldoende de bal op en juist daarom moet de gemeente de regie pakken.”

‘Wel erg veel stippen op de horizon’

Ondanks de stevige ambities van het college, ontbreekt het nog goede concrete maatregelen. Van Nieuwenhoven: “Er staan wel erg veel stippen op de horizon, dat kan nog een stuk duidelijker. Het is een verzameling van vele kleinere en grotere ideeën. Juist daarom is regie vanuit het gemeentebestuur nodig. Dat betekent dat keuzes nog duidelijker gemaakt moet worden. Wij maken die keuze: investeer in de bouw van woningen en creëer banen. Alleen daarmee maak je de stad klaar voor de toekomst.”