Door op 5 maart 2014

Sporten door de Ooievaarspas

Sport is van groot belang voor kinderen. Bewegen is gezond, maar ook samen (leren) spelen is van groot belang. Bovendien kan sport een belangrijke bijdrage leveren aan de integratie.

Iedereen moet kunnen sporten in onze stad. Niet iedereen kan dat echter zelf betalen. Voor kinderen waarvan de ouders een laag inkomen hebben, is er de Ooievaarspas. Deze pas is ooit op verzoek van de PvdA ingesteld en bestaat dit jaar 25 jaar. Het gebruik van de Ooievaarspas loopt over het algemeen goed in Den Haag.

Helaas zijn er echter nog steeds veel kinderen die hier geen gebruik van maken, terwijl ze hier wel recht op hebben. Dat is doodzonde, want hierdoor blijven ze verstoken van de voordelen die samen sporten biedt en kunnen ze niet meedoen met andere kinderen. Als je sportstad wilt zijn, moet het percentage gebruikers omhoog. Vandaag heb ik het college gevraagd ervoor te zorgen dat ook deze kindertjes gebruik maken van de pas. Dat kan bijvoorbeeld via goede voorlichting.

Daarnaast zijn er ook nog steeds sportverenigingen die niet meedoen aan de regeling voor de Ooievaarspas. Dat vind ik niet kunnen. Ook kinderen waarvan de ouders een laag inkomen hebben, moeten een keuze hebben van welke sportclub ze lid willen worden. Dat is niet meer dan normaal. Daarom heb ik gevraagd om alle Haagse sportverenigingen te verplichten mee te doen met de pas.

Tot slot heb ik aangegeven dat vrijwilligers op dit moment te veel tijd moeten besteden aan administratie voor de Ooievaarpas. De sportvrijwilligers doen al ontzettend veel, maar krijgen hierdoor weer een extra last op hun schouders. Wij willen dat de gemeente hier een meer ondersteundende rol in gaat spelen.