Door Martijn Balster op 2 november 2016

Tolerantie en dialoog, dat is het meest waard

Voorzitter, het plan van de ChristenUnie -SGP kan op sympathie rekenen van de PvdA.

Door mensen te betrekken bij de samenleving verloopt integratie soepeler. Sterker nog, het is een noodzakelijk voorwaarde voor succesvolle integratie én een succesvolle toekomst van mensen die Nederland als hun nieuwe thuis moeten voelen. Deels overlapt het plan Warm Welkom, dat we met collega’s van D66, GroenLinks en HSP aanboden aan het college.

Voorzitter, de ChristenUnie/SGP zet sterk in op waarden. Met verschillende initiatieven wil de CU/SGP meer aandacht voor de waarden die wij voorstaan. Ik deel de mening dat het belangrijk is om goed duidelijk te maken wat in dit land kan en wat niet kan. Wat je rechten zijn en je plichten. Dat je in dit land mag zeggen wat je wil, maar niet zomaar alles kan doen. En ga zo maar door.

Maar, de CU/SGP is wel een beetje selectief. De historische verhandeling in de nota, laat onze liberale grondslag weg. Want Willem van Oranje benoemen als boegbeeld is mooi. Maar laten we niet vergeten dat de intolerantie jegens andere geloven pas bij de Franse revolutie aan de kant werd gezet. Bovendien waren het daarna de confessionelen die tegen die liberale principes streden!

Dat Nederland gestut is op Joods-Christelijke waarden is deels waar. Maar kijk alleen al naar de samenstelling van de Haagse bevolking; 9% protestant christelijk, 14% katholiek, 15% moslim, 5 procent hindoe, 0,1 procent joods. En 50 procent niet gelovig. Dat is wel een stukje breder.

En de alinea over statushouders waarin gesproken wordt over een dominante cultuur die statushouders weg zet als in meerderheid niet vrijheidslievende, niet democratisch, de vrijheid van godsdienst, van meningsuiting, voor de gelijkwaardigheid van man en vrouw, niet respecteert, getuigt niet bepaald van verdiepen in en dialoog met deze Haagse burgers. Kortom in absolute zin spreken over waarden, is niet verstandig. Direct krijgen Nederlanders onder elkaar dan discussie over wat die waarden zijn! Mensen wegzetten, helpt de integratie niet. We moeten in gesprek met elkaar wat we delen. Dat is wederzijds. Dat is uitgaan van de liberale verlichtingsprincipes: vrijheid, gelijkheid en broederschap.

Ga nu eens wat meer uit van wat we delen! De zakat onder de Syrische vluchtelingen bijvoorbeeld, een toonbeeld van wat u barmhartigheid noemt, wij solidariteit met de armen. Laten we kijken wat de christelijke Eritreërs met ons delen als het gaat om wat u rentmeesterschap noemt en wij duurzaamheid. Laten we mensen het gevoel geven dat ze er bij horen. En vertrouwen op onze rechtsstatelijke principes. Ben benieuwd hoe juist dit gelijkwaardige gesprek tot stand brengen.

En ik kan het niet laten om een paar zaken voor te leggen aan de CU/SGP waarvan de PvdA vindt dat we ze met elkaar moeten delen en ook moeten uitleggen. Zaken die passen binnen de liberale principes die we met elkaar hebben.

  • mannen en vrouwen zijn volstrekt gelijkwaardig, ook op de kieslijst
  • mensen weigeren o.b.v. geloofsovertuiging of seksuele voorkeur kunnen wij niet accepteren
  • abortus en euthanasie zijn toegestaan
  • het gebruik van softdrugs is legaal
  • Uithuwelijken kan niet, twee geloven op een kussen kan, scheiden ook

Het zou u sieren om uw initiatief hier op aan te vullen. Met de liberale grondslagen. De normen die voor ons allemaal zo belangrijk zijn en met het uitgangspunt dat dialoog altijd een kwestie is van twee richtingsverkeer. Dan kan de PvdA van harte ondersteunen dat we met elkaar in gesprek zijn en gaan over normen en waarden.

Martijn Balster

Martijn Balster

Martijn Balster is de fractievoorzitter van de Haagse PvdA en lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. “Is onze mooie stad van ons allemaal? Daarover gaan de verkiezingen van 21 maart. Ik wil me er als lijsttrekker van de Haagse PvdA hard voor maken dat iedereen zich thuis voelt in onze mooie stad. Daarom

Meer over Martijn Balster