Door op 1 juni 2016

Van Waarde: bezoek vadercentrum Laak

“Het gaat eigenlijk wel goed zo, we hebben niets extra nodig”.

Bilal Sahin vertelt ons enthousiast over het vadercentrum. Het vadercentrum in Laak doet aan mannenemancipatie. Ja, mánnenemancipatie. De gedachte is dat zelfstandigheid, ontwikkeling en iemand om je verhaal aan te vertellen voor iedereen goed is (dat is natuurlijk ook zo), en het daarom ook goed is om een plek te hebben waar mannen dit kunnen ontwikkelen. Mannen (en soms ook vrouwen) worden daarom door het vadercentrum uit hun isolement gehaald en langzaamaan betrokken bij de wijk. Het centrum doet dat door gesprekken met Lakenaars aan te gaan als ze langs komen in de eigen weggeefwinkel, door mensen deel te laten nemen aan cursussen en door aan hen te vragen wat zíj zouden willen doen. Deze aanpak leidt volgens Bilal tot ongeveer 700 wijkbewoners die het centrum per week bezoeken, 134 vrijwilligers, 40 a 50 stagiaires per jaar en een grote verscheidenheid aan projecten en cursussen.

Op 26 april, de avond dat wij er waren, zagen we cursussen kleermaken, Spaans, handwerken, programmeren en ‘verhalen vertellen’. In die laatste cursus vertellen vooral oudere mannen verhalen over hun leven of wat hen bezig houdt. Daarnaast verzamelden de buurtvaders in het gebouw van het vadercentrum. Zij lopen door de wijk en signaleren het als er iets ‘mis’ is. Dat kan gaan van een kapot licht in een lantaarnpaal tot vandalisme. Waar mogelijk grijpen ze ook in – waarbij ze zelf vertellen dat dat niet altijd even makkelijk is. Tijdens Oud en Nieuw hebben de buurtvaders een belangrijke rol in het bewaken van de rust rond de grote pleinen. Eén van de buurtvaders die we spraken is ooit binnen gekomen voor een paar cursussen zwemles. Hij heeft nu A, B én C, én is een van de vele vrijwilligers. En, als klap op de vuurpijl, organiseert het centrum eens per jaar een grote barbecue, waar meer dan 1000 mensen op af komen – volgens Bilal van alle nationaliteiten.

Bilal heeft weinig extra meer nodig om het vadercentrum goed draaiende te kunnen houden. De gemeente draagt bij aan het centrum. De PvdA en andere politieke partijen steunen zijn initiatief. Dat laat onverlet dat hij breder in de wijk – buiten mannenemancipatie – wel veel ziet dat hem zorgen baart. Bijvoorbeeld de polarisatie in de samenleving. Mensen praten te weinig met elkaar, en zijn hard over andere groepen. In het mannencentrum komen wel verschillende etniciteiten, maar dat kan niet de enige plaats zijn. Ook ziet hij in andere wijken weinig initiatief als het mannencentrum. Wat hem betreft zou de methode veel breder en vaker ingezet kunnen worden. Dat moet niet van de gemeente komen, maar van mensen zelf.

Johan Sterrenburg en Mikal Tseggai, van Waardecommissie Den Haag

Het doel van de Van waardecommissie is te luisteren naar wat er in Den Haag leeft, wat mensen en organisaties aan problemen zien, en naar wat zij mooi en goed vinden aan hoe het nu in Den Haag gaat. Dit onder andere ter voorbereiding op het schrijven van het nieuwe verkiezingsprogramma. Trekkers van het van waarde-traject zijn Anke van Kampen, Mikal Tseggai, Albert Jan Pomper, Adri Duijvestein, Arthur Ringeling, Leo Oorschot, Johan Sterrenburg, Renee van Wirdum en Ab Taheri. Vanuit de PvdA-fractie Den Haag zijn Martijn Balster en Jeltje van Nieuwenhoven actief betrokken.

Johan en Mikal waren samen met Anshy, Kees en Margreet van wijkteam Laak bij het vadercentrum.