Door op 8 november 2016

“Vanavond mag ik mijn schoen zetten zegt de meester”

Het is kwart over drie als Sam uit school komt. Met een prachtige tekening van Piet in de handen rent hij naar papa die hem op staat te wachten op het schoolplein. “Vanavond mag ik mijn schoen zetten zegt de meester”. Eenmaal thuis maken Sam en zijn zusje Aisha werk van een brief, een wortel en wat suikerklontjes. Na het eten zetten Sam en Aisha hun schoen bij de centrale verwarming en zingen liedjes. Sam vraagt zich af hoe Piet nu toch binnenkomt als er geen schoorsteen is. Papa en mama spreken af dat ze vannacht de achterdeur op een kier houden, voor de zekerheid. Vol spanning en vertrouwen gaan Aisha en Sam naar bed.

Sinterklaas is een mooie traditie. Het is een traditioneel kinderfeest. Een feest voor alle kinderen. Het werkt verbindend, in het land en in onze stad. Dat is zo en moet zo blijven. Kinderen uit heel Den Haag kijken reikhalzend uit naar de jaarlijkse intocht en natuurlijk pakjesavond op 5 december. Met gezonde zenuwen naar bed gaan terwijl je je schoen hebt gezet; het hoort er allemaal bij. Maar het Piet roept voor sommigen ook associaties op  slavernij, onderdrukking en met racisme. Daarmee is er een pijnlijke kant, ook al is dat niemands bedoeling. Als we willen dat het Sinterklaasfeest een feest is van alle kinderen, ouders, opa’s en oma’s, ongeacht waar je vandaan komt of waar je woont, dan moeten we daar rekening mee houden.

De Kinderombudsman heeft onlangs vastgesteld uit gesprekken met kinderen dat de huidige invulling van Piet kan bijdragen aan pesten, uitsluiting of discriminatie. Of je Piet nu associeert met racisme of dat je dat verband nooit hebt gelegd, niemand wil dat dit een mogelijk resultaat is. Sinterklaas moet voor alle Haagse kinderen een feest zijn. Kinderen zeggen zelf dat ze het liefst hebben dat alle kinderen een plezierig Sinterklaasfeest hebben. En als dat nodig is tradities best mogen veranderen..

Ook in Den Haag leeft de discussie over de rol en de invulling van Piet. De PvdA Den Haag steunt de keuze van RTL om roetveegpieten Nederland te laten bezoeken. De intocht in Den Haag mag dit jaar geen stap achteruit zijn, maar een stap vooruit. Iedereen is het er uiteindelijk over eens dat kinderen, alle kinderen, met het grootste plezier moeten kunnen genieten van ‘hun’ feest.

Ook de Haagse scholen hebben dat goed begrepen. Zij hebben vorig jaar eigenhandig het initiatief genomen om de discutabele kenmerken van Piet binnen drie jaar af te schaffen. De schoolbesturen zijn het erover eens dat het Sinterklaasfeest een jarenlange Nederlandse traditie is. Maar ‘in eerste instantie is het een feest voor alle kinderen. Het doel is een Sinterklaasfeest waar iedereen zich in kan vinden’. Daarom willen zij af van verschillende kenmerken van Piet die door mensen als aanstootgevend worden ervaren.

Piet is in de afgelopen decennia al geleidelijk veranderd: hij is niet meer de boeman met de roe of de onderdanige domme knecht van de goedheiligman, zoals vroeger. Wij willen dat alle kinderen, zonder onnodige pijnlijke ervaringen, blijven genieten van dit kinderfeest. Laten we met elkaar in Den Haag een voorbeeld stellen. Piet blijft de grappige, slimme, bijzondere hulp van de Sint en vriend van iedereen.

Kinderen als Sam en Aisha zijn niet bezig met de kleur van Piet. Zij voelen de spanning omdat Sinterklaas en Piet zorgen voor een hele gezellige en spannende tijd in december. Zij worden blij van de kadootjes die prachtig zijn ingepakt, van pepernoten en snoepjes die met de zachte handschoen van Piet worden aangereikt. Het is de geur van warme chocolade en de smaak van taaitaai.  Het zijn die kleine momenten die dit prachtige feest zo mooi maken. Laten we dat als volwassenen niet verpesten.