Door op 21 april 2016

Verwerving Wmo-voorzieningen: hoe ziet de zorg er in 2017 uit?

Vandaag sprak de gemeenteraad over de inkoop van de zorg. Sinds een jaar is de gemeente verantwoordelijk voor het regelen van de huishoudelijke hulp, begeleiding en dagbesteding van mensen die hulp nodig hebben. In de praktijk betekent dit dat de gemeente contracten afsluit met zorgaanbieders om dit voor de gemeente te organiseren. Nu al wordt er gesproken over deze contracten die ingaan vanaf 2017.

Goede kwaliteit

De PvdA vindt het belangrijk dat de zorg die mensen krijgen altijd van goede kwaliteit is. Nu worden er in de contracten met zorgaanbieders afspraken gemaakt over bijvoorbeeld het aantal uren huishoudelijke hulp dat ze moeten leveren. In de nieuwe contracten worden alleen afspraken gemaakt over de resultaten die geleverd moeten worden: dus van “drie uur huishoudelijke hulp per week” naar “een schoon huis”. Wij vragen ons af of deze resultaten wel goed meetbaar zijn: wie bepaalt wanneer een huis schoon is? Hoe zorgen we ervoor dat het niet wordt afgeraffeld, of dat de werkdruk voor medewerkers niet stijgt?

Samenwerken in de wijk

We vinden het belangrijk dat zorgaanbieders goed samenwerken met de sociale wijkteams die in de Haagse wijken actief zijn. Op dit moment worden in contracten daar nog geen goede harde afspraken over gemaakt. Daarom hebben we aan de wethouder gevraagd of dit ook beter kan. Wij denken dat samenwerken beter lukt als een wijkteam maar met een paar aanbieders hoeft samen te werken, in plaats van 40 organisaties zoals nu het geval is.

Eigen bijdrage

Uit onderzoek van Binnenlands Bestuur blijkt dat een kwart van de mensen van de zorg afziet doordat de eigen bijdrage die ze moeten betalen te hoog is. Zorg moet betaalbaar zijn: de kosten mogen nooit een reden zijn dat mensen die zorg nodig hebben, ervan af zien. Daarom hebben we gevraagd aan de wethouder waarom de eigen bijdrage voor de laatste inkomensgroepen €19,40 per maand is, terwijl dit in Amsterdam maar €13 euro is. Juist voor Hagenaars waarvan het inkomen rond het minimumloon is, kan iedere euro het verschil maken.

 Fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en topinkomens

Tot slot vinden we het belangrijk dat zorgmedewerkers een fatsoenlijk salaris krijgen en onder goede omstandigheden hun werk kunnen doen. Daarom vinden we dat de wethouder moet blijven benadrukken dat de zorgaanbieders waarmee de gemeente in zee gaat, zich houdt aan de cao afspraken. Vorige week bleek dat er nog veel organisaties zijn waarmee de gemeente samenwerkt waar de directeur meer verdient dan afgesproken. Daarom zien we graag dat de wethouder er extra goed op let dat deze grens aan de topinkomens onderdeel is van de nieuwe contracten.