Door Martijn Balster op 27 augustus 2014

Voorkom gedwongen ontslagen in de jeugdzorg

Bureau Jeugdzorg Haaglanden/Zuid-Holland gaat op 1 september een ontslagvergunning aanvragen voor 216 voltijdbanen, zo blijkt uit berichtgeving van OmroepWest. De PvdA wil graag van het college weten of deze ontslagen ook in de regio Haaglanden vallen en/of specifiek in Den Haag. Dit omdat het college eerder heeft aangegeven zo veel mogelijk het principe ‘werknemer-volgt-werk’ te hanteren, waarmee gedwongen ontslagen in Den Haag moeten worden voorkomen.

De PvdA heeft het college de volgende vragen gesteld:

1. Heeft u kennis genomen van de voorgenomen ontslagen bij Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland?

2. Uit de berichtgeving maken wij op dat deze ontslagen beperkt vallen in de regio Haaglanden. Kunt u aangeven in hoeverre dit wel het geval is?

3. Het college heeft eerder aangegeven waar mogelijk de medewerkers van Bureau Jeugdzorg in de eigen stad / regio van werk naar werk te begeleiden (werknemer volgt werk). In hoeverre slaagt de gemeente hier in?

Martijn Balster

Martijn Balster

Martijn Balster is de fractievoorzitter van de Haagse PvdA en lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. “Is onze mooie stad van ons allemaal? Daarover gaan de verkiezingen van 21 maart. Ik wil me er als lijsttrekker van de Haagse PvdA hard voor maken dat iedereen zich thuis voelt in onze mooie stad. Daarom

Meer over Martijn Balster