Door op 5 mei 2015

Vragen over activiteitensubsidie en wijkkranten bewonersorganisaties

Bewonersorganisaties zijn belangrijk voor de stad. De afgelopen jaren heeft er een verandering van de subsidiesystematiek plaatsgevonden. Er wordt meer gewerkt met activiteitensubsidies en minder met vaste basissubsidies. De PvdA ontvangt signalen dat er regelmatig discussie bestaat tussen bewonersorganisaties en de gemeente over welke kosten voor communicatie betaald moeten worden uit de basissubsidie en voor welke kosten activiteitensubsidie aangevraagd kan worden.Daarom stelt de PvdA schriftelijke vragen aan het college.

“De basissubsidie voor bewonersorganisaties is bedoeld voor kantoor- of vergaderruimte, bureaukosten, communicatie en administratieve ondersteuning. Hoe actiever een bewonersorganisatie is, hoe vaker een vergaderruimte nodig zal zijn, hoe meer bureaukosten er gemaakt zullen worden en hoe actiever er gecommuniceerd zal worden met de wijk. Een actieve bewonersorganisaties zal dus meer van deze kosten maken, dan een minder actieve bewonersorganisatie”, stelt PvdA-raadslid Lobke Zandstra.

Wijkkranten

Een aantal bewonersorganisaties geeft met succes wijkkranten uit. Sommige bestaan al heel erg lang. Anderen hebben met veel enthousiasme een doorstart gemaakt. Zo’n wijkkrant heeft een belangrijke rol in het informeren van bewoners over de activiteiten in de buurt en de activiteiten van de bewonersorganisaties. Een wijkkrant kan huis-aan-huis bezorgd worden en heeft in veel buurten een groter bereik dan internet en sociale media, zeker in een wijk waar minder bewoners actief zijn op internet.

De PvdA vindt wijkkranten met voldoende kopij van grote waarde voor de wijken. Daarom wil de partij weten of er specifieke ‘spelregels’ ¬†bestaan voor het uitgeven van een wijkkrant. Zandstra: “We zijn benieuwd of de mogelijkheid bestaat om voor drukwerk aanvullende activiteitensubsidie aan te vragen. Ook willen we weten op welke wijze bewonersorganisaties ondersteund worden bij het uitgeven en verbeteren van een wijkkrant of ander drukwerk? Worden er tips en trucs gedeeld? Is er een cursusaanbod voor nieuwe redactieleden?”

De schriftelijke vragen van Lobke Zandstra vindt u hier.