Door op 29 augustus 2014

Waterflesjes vullen op festivals

Den Haag zet in op duurzamere evenementen (zie RIS 180583). Steeds meer organisatoren doen ook hun best hun festival te verduurzamen. Sommigen geven ook aan hoe ze dat doen; zoals bijvoorbeeld bij Parkpop[1]. Eerder stelden D66, Groenlinks en PvdA vragen over de beschikbaarheid van watertappunten in de stad om de beschikbaarheid van kraanwater te vergroten (zie RIS 247714). Het beschikbaar stellen van (kraan)water zou ook een goede service zijn aan de bezoekers van Haagse festivals. Bovendien is het veel duurzamer dan het in flesjes aanbieden van bronwater. In Amsterdam kunnen festivalorganisatoren binnenkort alleen nog een vergunning krijgen voor hun evenement als bezoekers hun flesje of beker gratis mogen bijvullen met kraanwater.[2]

De PvdA stelt de volgende vragen aan het college:

  1. Bent u met ons van mening dat het beschikbaar stellen van kraanwater een goede service is aan de bezoekers van festivals is?
  2. Bent u met ons van mening dat het drinken van kraanwater en het hervullen van flesjes duurzamer is dan het kopen van water in flesjes?
  3. Beschikt u over gegevens over hoe vaak bij Haagse evenementen gratis kraanwater wordt aangeboden?
  4. Bent u bereid in de vergunningverlening voor evenementen het gratis beschikbaar stellen van kraanwater als voorwaarde te stellen? Zo nee, waarom niet?

[1] http://www.parkpop.nl/nl/Groen_Parkpop

[2] http://www.nu.nl/festivals/3862289/bijvullen-flesjes-verplicht-vergunning-festivals-amsterdam.html