Door op 11 september 2013

Wethouder Baldewsingh opent Zoneparc Pieter Oosterleeschool

Wethouder Rabin Baldewsingh heeft woensdag 11 september het nieuwe Zoneparc van de Pieter Oosterleeschool in Den Haag Zuid-West geopend. Een Zoneparc is een schoolplein dat verdeeld is in verschillende gebieden. Uit onderzoek blijkt niet alleen dat deze aanpak leidt tot meer beweging maar dat ook het pesten op het schoolplein wordt teruggedrongen. Met de aanleg van Zoneparcen wil de gemeente Den Haag ondermeer bereiken dat Haagse kinderen een gezondere leefstijl ontwikkelen.

Het aanleggen van Zoneparcen is onderdeel van Samen Gezond. Een programma van de gemeente Den Haag dat er op is gericht de gezondheidsverschillen in achterstandswijken terug te dringen. Overgewicht onder kinderen is een probleem dat in achterstandswijken vaker voortkomt dan in andere wijken van Den Haag. In totaal worden er in de stad zes zoneparcen aangelegd waarvan drie in Den Haag Zuid-West.
 
Rabin Baldewsingh: ,,Het aanpakken van overgewicht onder jongeren zie ik als de belangrijkste uitdaging die onze stad heeft op het gebied van gezondheid. Overgewicht op jongere leeftijd betekent allerlei gezondheidsproblemen later. Met de Zoneparcen laten we Haagse schooljeugd zien hoe leuk het is om te bewegen en actief te zijn. Dat draagt bij aan het terugdringen van overgewicht.”
 
Naast Samen Gezond is de gemeente Den Haag dit voorjaar gestart met de campagne ‘Gezond is Vet, Vet Cool’. Via deze campagne worden jongeren, maar ook ouders, leraren en andere mensen met een opvoedende taak, geïnformeerd over de voordelen van een gezonde levensstijl en hoe die bereikt kan worden. Op de Oosterleeschool worden leraren ook bijgeschoold op gebied van overgewicht en zijn ouders actief betrokken bij het thema.

Wethouder Baldewsingh opent Zoneparc Pieter Oosterleeschool. Foto 1Wethouder Baldewsingh opent Zoneparc Pieter Oosterleeschool
Wethouder Baldewsingh opent Zoneparc Pieter Oosterleeschool. Foto 2Wethouder Baldewsingh opent Zoneparc Pieter OosterleeschoolBron: Denhaag.nl