Door op 10 december 2015

Wethouder moet zich hard maken voor arbeidsvoorwaarden TSN thuiszorgmedewerkers

Vanochtend werd in de Commissie Samenleving op initiatief van de fractievoorzitter Martijn Balster gesproken over de financiële problemen bij thuiszorgorganisatie TSN. De PvdA is bezorgd over de continuïteit van zorg en de arbeidspositie van de Haagse werknemers van TSN. Gelukkig heeft de wethouder heeft in de brief aan de raad van 1 december 2015 aangegeven dat Haagse cliënten niet hoeven te vrezen voor verlies van thuiszorg. Dat is een goede zaak. Maar kunnen de huidige thuiszorgmedewerkers ook weer aan de slag onder dezelfde arbeidsvoorwaarden, zoals hetzelfde salaris? Daar maakt de PvdA zich zorgen over. Daarom wil de PvdA op een aantal punten meer duidelijkheid van de wethouder, en stelde Martijn de volgende vragen:

  • Heeft de wethouder inzicht in hoe TSN invulling geeft aan de afspraken die zijn gemaakt in de Haagse aanbesteding? Zijn tarieven conform afspraken en houdt TSN zich aan fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden? Waarom is het TSN niet gelukt de omslag te maken en vele andere thuiszorgorganisaties wel? Welke gevolgen heeft de financiële injectie van het Rijk van vorige week voor de financiële positie van TSN in den brede?
  • Mocht TSN omvallen, garandeert de wethouder dan dat de werknemers van TSN onder dezelfde arbeidsvoorwaarden en met dezelfde verworven rechten worden overgenomen door een eventuele andere aanbieder?
  • Is de wethouder bij een onverhoopt faillissement van TSN bereid zich maximaal in te zetten voor een kleinschalige thuiszorgorganisatie met regionale binding, waarmee de lokale aansturing kan worden versterkt?