Door op 12 maart 2015

Workshop 5: Op pad met de wijkverpleegkundige

Er is sinds begin van het jaar veel veranderd wat betreft de thuiszorg en wijkverpleegkundige zorg. Hoe kun je daarvan beter beeld krijgen dan zelf een kijkje in de keuken van een wijkverpleegkundige te nemen? Zo zien we met eigen ogen waar zij tegenaan lopen en wat de voor- en nadelen zijn van de decentralisatie en de wijkgerichte benadering.