Door op 12 maart 2015

Workshop 4: Praat mee over gezond zijn in Den Haag

Sociaaleconomische gezondheidsverschillen: zijn armen mensen vaker ziek en leven ze korter? Huisarts en voormalig PvdA raadslid Hedwig Vos gaat in op de verschillen in gezondheid en levensduur tussen mensen met een hoge of lage sociaaleconomische status. Het blijkt veel uit te maken of u op het zand of op het veen woont als het gaat om hoe oud u wordt en hoeveel jaren u in gezondheid kan leven. Opleidingsniveau en inkomen maakt dus veel uit voor uw gezondheid. In Den Haag zijn deze verschillen fors. En dat is niet acceptabel. In deze workshop gaan we in op de Haagse gezondheidsverschillen, op de oorzaken hiervan en we gaan nadenken over de aanpak. Een workshop dus voor echte sociaaldemocraten, mensen die buiten de kaders kunnen denken, ervaringsdeskundigen of een combinatie hiervan.