Door op 18 februari 2014

Zorg voor zachte landing Haagse thuiszorg

We willen dat het college in Den Haag kiest voor een zachte landing in de thuiszorg. Door de bezuiniging langzamer in te voeren kan de hulp die nodig is doorgaan en kunnen gedwongen ontslagen waar mogelijk worden voorkomen.

Op het thuiszorgbudget wordt door het Rijk vanaf 2015 40% gekort. Op verschillende plaatsen in het land wordt hard gewerkt om te zorgen voor een zachte landing.

Een goed voorbeeld is Eindhoven, waar de bezuiniging gespreid wordt ingevoerd. In het eerste jaar bezuinigen ze maar 15% procent op de hulp bij het huishouden. Dit wordt door de gemeente betaald. Het tempo waarin de resterende 25% bezuiniging zal worden gerealiseerd, laat men aan het nieuwe college van Eindhoven.

We willen dat CDA-wethouder Klein hier serieus naar gaat kijken. Hiermee kunnen we gedwongen ontslagen voorkomen en de hulp aan de inwoners die dat nodig hebben continueren. Door de fasering ontstaat tijd en lucht voor zowel zorgaanbieders als thuiszorgmedewerkers. Voor inwoners worden de veranderingen stapsgewijs ingevoerd. Zij hoeven zich dan geen zorgen te maken over de te leveren zorg.