Door op 4 juli 2014

Zorgen Fietsersbond over stalling van fietsen bij CS

De PvdA deelt de zorgen van de Fietserbond over het fietsparkeren op station Den Haag Centraal. Daarom heeft de PvdA het college om opheldering gevraagd. Het goed kunnen stallen van je fiets is van essentieel belang om fietsen te blijven stimuleren in de stad. De afgelopen jaren hebben we veelvuldig gesproken over de mogelijkheden tot fietsparkeren bij station Den Haag Centraal. Wij waren verheugd met het permanent maken van de fietsenflat, maar hebben altijd de noodzakelijke gebruiksvriendelijkheid benadrukt. In Den Haag Centraal van 4 juli beschrijft de Fietsersbond de huidige situatie rondom fietsparkeren bij het station.

Jeltje van Nieuwenhoven en Lobke Zandstra stelden het college de volgende vragen:

  1. Herkent u het beeld zoals geschetst wordt door de Fietsersbond in Den Haag Centraal over de situatie voor de fietser op het station?
  2. Bent u met ons van mening dat het gebrek aan communicatie en de overlast het fietsen naar het station en het juist stallen van de fiets niet bevordert?
  3. Bent u met de NS en andere partners in gesprek om de werkzaamheden beter op elkaar af te stemmen?
  4. Welke maatregelen neemt u om het voor fietsers ook tijdens de verbouwing van de fietsenflat, het verbouwen van de parkeerkelder en het aanleggen van nieuwe parkeerplaatsen mogelijk te maken de fiets goed te stallen?

 

Jeltje van Nieuwenhoven                  Lobke Zandstra