BETAALBAAR EN GOED WONEN

Steeds meer mensen zien dat Den Haag een geweldige stad is om in te wonen. Maar te veel Hagenaars en Hagenezen kunnen geen betaalbare woning vinden of hun woning wordt niet onderhouden. De afgelopen twee jaar heeft de gemeente onder leiding van onze eigen wethouder Martijn Balster veel meer betaalbaar gebouwd en steviger opgetreden tegen malafide verhuurders. We moeten dit volhouden en verstevigen. Ook willen we bestaande woningen verbeteren en verduurzamen. Daarom willen we concreet:
 • huurders van sociale huurwoningen voorrang geven op middeldure huurwoningen;
 • dat de landelijke overheid de verhuurderheffing (een belasting op sociale woningbouw) afschaft. Zo kunnen woningcorporaties meer woningen bouwen, onderhouden en verduurzamen;
 • dat de landelijke politiek regels maakt voor de huurprijzen in de vrije sector. Tot dan, willen we woningen aan mensen toewijzen die bij hun inkomen passen; 
 • een verhuurvergunning introduceren om stevige eisen aan goed verhuurderschap te stellen. Om zo veel te hoge huren, slecht onderhoud en bizarre eisen aan nieuwe huurders tegen te gaan. De gemeente handhaaft hierop en trekt de vergunning in bij misstanden;
 • de Haagse pandbrigade structureel uitbreiden;
 • de huurbalie uitbreiden uit met fysieke locaties. Hier is specifieke aandacht voor studenten en arbeidsmigranten;
 • met de Haagse woningcorporaties sociale huurwoningen opknappen en verduurzamen; Eerste prioriteit zijn de vocht en- schimmelproblemen;
 • geen tijdelijke huurcontracten dus lobbyen we hiertegen bij de landelijke overheid;
 • de eigen bijdrage voor een urgentieverklaring afschaffen;
 • dakloosheid voorkomen door huisuitzettingen waar mogelijk te voorkomen;
 • slechte verhuurders aanpakken, denk aan illegale overbewoning en onveilige huisvesting van arbeidsmigranten. We vragen werkgevers mee te betalen aan het vestigen van arbeidsmigranten en de Rijksoverheid uitbuiting van arbeidsmigranten te bestrijden;
 • verhuurders en makelaars die discrimineren op de woningmarkt harder aanpakken en het huurders makkelijker maken om aangifte te doen;
 • dat huizen opsplitsen en per deel of kamer verhuren alleen mogelijk is als dit de leefbaarheid van de wijk niet schaadt en dit meer betaalbare woningen oplevert;
 • een keurmerk waar goede verhuurders mee beloond en slechte verhuurders mee bestraft kunnen worden.

Kijk voor onze plannen voor meer en nieuwe huizen hier

Privé: Mikal Tseggai

Privé: Mikal Tseggai

Mikal (1995) is sinds 2018 raadslid van de Haagse Partij van de Arbeid. Vanaf 2022 is zij weer vicefractievoorzitter van de PvdA Den Haag. In de gemeenteraad houdt zij zich o.a. bezig met thema’s als stadsontwikkeling & wonen, onderwijs en integratie. Naast haar werk in de gemeenteraad rondt ze momenteel haar master Development Studies af

Meer over Privé: Mikal Tseggai
Goed wonen voor iedereen

Goed wonen voor iedereen

Den Haag is een geweldige stad om te wonen. Toch wordt het voor steeds meer mensen moeilijker om een goed, betaalbare huis te vinden. De stad groeit, dus dat vraagt om serieuze investeringen om ervoor te zorgen dat Den Haag betaalbaar blijft voor iedereen.