Martijn Balster: “Meer betaalbare bedrijfsruimtes in de stad”

28 februari 2022

Onze lijsttrekker Martijn Balster opperde meer betaalbare bedrijfsruimtes in de stad in het debat van Platform STAD. Dit platform organiseerde in aanloop naar de verkiezingen voor de gemeenteraad een debat over de stedelijke ontwikkeling en openbare ruimte. Lijsttrekkers van verschillende politieke partijen deden mee.

Martijn pleitte in dit debat voor een betaalbare stad voor bewoners én bedrijven. “Dat kan alleen als de gemeente regie neemt,” aldus Martijn. Met de stelling ‘Er komt een norm voor 30% betaalbare werkruimtes bij nieuwbouw en transformatie, met daarop aangepaste grondprijzen’ was hij het dan ook eens. En ook binnen gebiedsontwikkelingen zoals de Binckhorst moeten we volgens hem ruimte behouden en toevoegen voor bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan de begraafplaats en spoorboogzone. “Daarbij zijn er ook kansen in bestaande gebouwen in de stad waar nu leegstand is,” aldus Martijn.

Verder debatteerden de lijsttrekkers over de mogelijkheid van hoogbouw in relatie tot groen, betaalbare woningen, renovatie, optoppen, wooncrisis, ruimtelijke segregatie, bomen, bouwmaterialen, hittestress, maximumsnelheid, fietsen en parkeerplekken.