Buurthuizen, Scholen en Bibliotheken

We bevorderen de samenwerking van scholen onderling in de wijk met de voorschool, de buitenschoolse opvang en jeugdhulpverlening (de ‘brede buurtschool’). Als het mogelijk is worden ook andere faciliteiten in de buurt, zoals de bibliotheek en het buurthuis, geïntegreerd in de nieuwe brede buurtschool.

Dat maakt de school tot een ontmoetingsplek, zoals bijvoorbeeld O2 in de Rivierenbuurt.

Onze bibliotheken blijven ontmoetingsplek in de wijk

Bibliotheken hebben een toegevoegde waarde voor een buurt en een wijk. Hier komen mensen samen. Bibliotheken vormen een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor mensen om in aanraking te komen met cultuur. Er komen daarom geen bezuiniging op bibliotheken. In de wijken waar veel gebruik wordt gemaakt van bibliotheken wordt het budget verhoogd.

Buurthuizen worden nog meer een ontmoetingsplaats

De gemeente investeert in buurthuizen waar alle inwoners uit de wijk terecht kunnen. We professionaliseren de buurthuizen via onafhankelijke beheerders die samen met de gebruikers afspraken maken over de invulling, activiteiten en waar mogelijk bundeling. Buurthuizen die mensen van verschillende achtergrond met elkaar verbinden, krijgen meer financiering.

Één Den Haag voor iedereen

Één Den Haag voor iedereen

Den Haag is een kleurrijke en diverse stad met een internationale uitstraling. Ruim de helft van alle inwoners is van niet-Nederlandse afkomst. Deze diversiteit brengt veel kansen, maar ook uitdagingen. De Haagse PvdA gaat voor één Haagse samenleving waar iedereen zich thuis voelt.

Lees verder